Behandlande tandläkare

Medlemskap

För anställningstrygghet och en stark tandläkarkår

Trygghet, stöd och möjligheter

Vi finns för dig genom hela arbetslivet, från legitimation till pension. Genom oss kan du påverka villkoren inom tandvården.

Du kan bli medlem om du:

  • Är tandläkare med svensk tandläkarlegitimation och
  • Är anställd eller söker anställning

Oavsett var du är anställd så är det din anställning som är det väsentliga i medlemskapet. Det är förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som är grunden för vårt arbete. 

Idag är flertalet medlemmar anställda inom folktandvården, men en betydande andel medlemmar är anställda i privata tandvårdsföretag, vid statliga myndigheter och inom läkemedelsindustrin.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Medlemskaps-kort i hand

Din yrkessituation

På din väg genom yrkeslivet kan din yrkessituation komma att förändras. Sådant som påverkar din anställning kan också att ha betydelse för hur ditt medlemskap ser ut hos oss.

Tänk på att meddela oss om något i din arbetssituation förändras så att du tillhör rätt medlemskategori och kan få rätt stöd om det behövs.

Det här gäller

Om du är eller ska bli:

Ordinarie medlem

Som ordinarie medlem har du tillgång till samtliga tjänster och förmåner som ingår i medlemskapet.

Har du nyligen tecknat medlemskap så har du en karensperiod de tre första månaderna av medlemskapet. Under den här perioden kan du inte få hjälp i fackliga ärenden. 

För att kunna ta del av den inkomstförsäkring som du omfattas av i medlemskapet måste du ha varit medlem hos oss i minst 12 sammanhängande månader samt vara medlem i Akademikernas a-kassa. 

Nylegitimerad

Studerandemedlemmar överförs automatiskt till medlemskap i Tjänstetandläkarna och bibehåller därigenom anslutningen till Tandläkarförbundet efter legitimeringen. Överföringen har önskats av studenterna själva för att kunna behålla sina förmåner, t. ex. försäkringar som tecknats under tiden som student.

De första sex månaderna efter legitimeringen bjuder vi våra nylegitimerade medlemmar på rabatterat pris på medlemsavgiften.

Tänk på detta när du får din legitimation:

Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap. Du behöver inte meddela ditt lokala ombud, det gör vi efter omregistreringen.

• Logga in på vår hemsida och kontrollera dina personuppgifter, ange ny arbetsgivare och ny adress om du har flyttat. Glöm inte att ange den e-postadress och det telefonnummer vi kan nå dig på framöver.

• Kontakta a-kassan för medlemskap. Läs mer på www.akademikernasakassa.se.

Studerandemedlem

För dig som läser till tandläkare finns en studerandeförening som drivs av studenterna själva. Föreningen arbetar bl. a. för att tandläkarutbildningen ska hålla hög kvalitet. Sociala aktiviteter anordnas för medlemmarna som kan skapa ett viktigt nätverk både under studieperioden och inför framtiden.

Läs mer om medlemskap i Studerandeföreningen på studentsidorna på Tandläkarförbundets hemsida. Där kan du också fylla i din inträdesansökan för att bli medlem.

Du kan också följa Studerandeföreningen på Facebook och Instagram.

När du tar din examen

Studerandemedlemmar överförs automatiskt till Tjänstetandläkarna och behåller därigenom anslutningen till Tandläkarförbundet vid legitimeringen. De första sex månaderna efter legitimeringen bjuder vi på rabatterat pris för medlemskapet. Överföringen har önskats av studenterna själva för att kunna behålla de förmåner som man tagit del av som studerandemedlem, t. ex. försäkringar som tecknats under tiden som student.

Vid flytt och/eller ny arbetsgivare
Trippelansluten SOL/SULF/Tjänstetandläkarna

Tandläkare som är anställda vid någon av landets tandläkarhögskolor är ofta medlemmar i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, som bevakar tandläkarnas fackliga intressen på skolorna. Tandläkare som är medlemmar i SULF är också medlemmar i SOL, Sveriges Odontologiska Lärare och genom SOL är dessa tandläkare även anslutna till Sveriges Tandläkarförbund, som bevakar tandläkarnas professionella intressen.  

För tandläkare som har en anställning inom privat eller offentlig sektor utöver anställningen på skolan finns möjlighet att vara trippelansluten till SULF/SOL och Tjänstetandläkarna. Vi bevakar då tandläkarens fackliga intressen gällande den anställning som inte är vid högskolan.  

För den som är eller vill vara trippelansluten hanteras medlemskapet i första hand av SULF. Därför ska medlemskap tecknas via SULF.

Besök sulf.se för mer information samt för att teckna medlemskap eller ändra dina registeruppgifter.

Anställd hos en privat arbetsgivare

Tjänstetandläkarna är organisationen för alla anställda tandläkare. Det innebär att även du som är anställd inom ett privat företag eller bolag, dvs. inom enskild sektor, har din naturliga tillhörighet inom föreningen.

Vi hanterar fackliga ärenden som berör din anställning oavsett om du är verksam offentligt eller privat – eller båda delarna. Det enda undantaget gäller statligt anställda lärare som har sin tillhörighet inom SOL och SULF. 

För oss är det viktigt att så många som möjligt av landets anställda tandläkare väljer att vara medlemmar hos oss. Ju fler vi är desto viktigare blir vi som aktör. En högre anslutningsgrad innebär helt enkelt att vi har större möjlighet att motverka beslut med negativ inverkan på tandläkarnas arbetsliv.

De medlemmar som är anställda inom andra delar av offentlig sektor än folktandvården eller är anställda privat hanteras på ett annat sätt än medlemmar anställda inom folktandvården. Det beror på att förhållandet till arbetsgivaren skiljer sig från hur det ser ut inom folktandvården, som idag är den största arbetsgivaren inom tandvården.

Varje medlem tillhör en lokalavdelning och avdelningstillhörigheten styrs av var anställningen är belägen. De lokala fackliga företrädarna är anställa inom folktandvården och har sin fackliga tid för medlemmar inom den egna folktandvården.

Eftersom frågorna från medlemmar som är privatanställda ofta ser lite annorlunda ut hanterar ombudsmännen på kansliet dessa frågor. Är du verksam inom enskild sektor är du välkommen att vända dig direkt till kansliet för att få hjälp.

Föräldraledig

Ska du få tillökning i familjen? Stort grattis!

Det finns många saker som är viktiga att känna till gällande din föräldraledighet, både vad som gäller inför den och under tiden den pågår. Vi kan ge dig rådgivning och kan t. ex. hjälpa dig att se över dina rättigheter gentemot arbetsgivaren. Dessutom kan vi hjälpa dig om det skulle uppstå förändringar i din anställning och dina arbetsvillkor under tiden som föräldraledig.

Ditt medlemskap i föreningen fortlöper som tidigare; du behöver inte anmäla till oss att du ska vara föräldraledig. Även anslutningen till Tandläkarförbundet är oförändrad.

I samband med graviditeten ska du tänka på att:
  • Se över dina arbetsvillkor i samband med föräldraledigheten och ta reda på vad som gäller under den kommande ledigheten.
    Hör gärna av dig till oss för rådgivning.
  • Kontakta försäkringskassan för att bl. a. ansöka om föräldrapenning.
  • Se över dina försäkringar – som medlem kan du teckna förmånliga försäkringar som är speciellt anpassade till småbarnsfamiljer via Folksam.
  • Besök gärna Sacos hemsida och läs mer om vad som gäller för dig som planerar eller är föräldraledig.
Arbetar utomlands

Ett stort antal svenska tandläkare är idag helt eller delvis verksamma i ett annat land. Du som har en svensk tandläkarlegitimation och är verksam utomlands är välkommen att vara medlem i föreningen. Det är värdefullt att upprätthålla en viss kontakt med den svenska tandvården även om du i dagsläget inte arbetar i Sverige.

Var med i en nationell facklig organisation

När det gäller de fackliga frågorna har föreningen inte möjlighet att företräda utlandsverksamma medlemmar gentemot arbetsgivaren då de rättsliga förhållandena skiljer sig mot de svenska. Därför rekommenderar vi att du som är utlandsverksam också är med den fackliga organisation som finns i det land där du är verksam.

Vi samarbetar med förbunden i de övriga nordiska länderna och dubbelanslutna medlemmar betalar en lägre medlemsavgift.

Är du utlandsverksam utan koppling till en anställning i Sverige har du också möjlighet att få sänkt avgift

Som utlandsverksam har du fortfarande möjlighet att utnyttja samtliga förmåner som ingår i medlemskapet och du behåller anslutningen till Sveriges Tandläkarförbund och får Tandläkartidningen.

I samband med att du påbörjar/avslutar en tjänst utomlands och ska börja/sluta jobba inom Sverige ska du tänka på att:

Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap. Du behöver inte meddela ditt lokala ombud, det gör vi efter att vi har gjort omregistreringen.

• Gå in på vår hemsida och uppdatera dina personuppgifter vid t. ex. flytt.  Glöm inte att ange den mejladress och det telefonnummer vi kan nå dig på framöver.

• Kontakta a-kassan om du är medlem där och meddela din flytt, www.akademikernasakassa.se.

Sjukskriven
Om du skulle bli sjuk är det i första hand arbetsgivaren och Försäkringskassan som du ska ha kontakt med.

Arbetsgivaren är skyldig att rapportera om din sjukskrivning för att du ska få sjukpenning. Om du måste vara borta från jobbet i mer än en dag får du sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Om du är anställd och har rätt till sjuklön ska du sjukanmäla dig direkt till din arbetsgivare.

Om du inte har någon arbetsgivare, dvs. att du är arbetslös, uppdragstagare eller egen företagare, ledig med föräldrapenning eller graviditetspenning, kan du få sjukpenning från Försäkringskassan redan från början av sjukperioden. Läs mer här

Om du blir sjukskriven ska du tänka på att:

• Kontakta din arbetsgivare

Arbetssökande

Trots att sysselsättningsgraden är mycket hög inom tandläkaryrket händer det att även tandläkare blir arbetslösa. Har en uppsägning gjorts på felaktiga grunder är det oss du ska kontakta för att få hjälp. Vi hjälper även medlemmar som är arbetslösa att kontrollera anställningsavtal, lönenivåer etc. inför kommande anställning.

Skulle du bli arbetslös sänker vi din medlemsavgift fram tills att du påbörjar en ny tjänst, läs mer om avgiften här.

Som arbetslös har du fortfarande möjlighet att utnyttja samtliga förmåner som ingår i medlemskapet och du behåller även ditt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund och får Tandläkartidningen.

Om du blir arbetslös ska du tänka på att:

• Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap

Kontakta arbetsförmedlingen, www.ams.se.

• Kontakta din a-kassa, läs mer på www.akademikernasakassa.se

Pensionär

Trots att våra pensionärsmedlemmar inte längre behöver det fackliga skyddet gentemot arbetsgivaren uppskattar de flesta att fortsätta ha kontakt med sitt yrkesliv. Genom att läsa Tandläkartidningen och få möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas för medlemmar behåller man kopplingen till arbetlivet och det kollegiala nätverket.

När du går i pension ska du kontakta oss så att vi kan omregistrera dig till pensionärsmedlem. Det är viktigt att du hör av dig då vi inte automatiskt får in uppgifterna om att du ska gå i pension.

För pensionärsmedlemmar sänker vi priset på medlemsavgiften, samtliga förmåner som du tidigare erhållit genom ditt medlemskap kan då behållas. Även anslutningen till Sveriges Tandläkarförbund kvarstår och du får även Tandläkartidningen.

Avgiftsreduktion görs inte retroaktivt och du kan endast bli pensionärsmedlem om du är pensionär på heltid.

I samband med att du blir pensionär ska du tänka på att:

• Kontakta oss för omregistrering av ditt medlemskap. Du behöver inte meddela ditt lokala ombud, det gör vi efter att vi har gjort omregistreringen.

• Logga in på vår hemsida och kontrollera dina personuppgifter. Glöm inte att ange den e-postadress och det telefonnummer vi kan nå dig på framöver.

• Kontakta a-kassan för att få information om vad som gäller när du går du i pension.
Läs mer på www.akademikernasakassa.se.

• Kontakta Folksam om du har medlemsförsäkringar hos dem. Behovet av försäkringsskydd förändras när man blir pensionär och det är bra att ta reda på hur det ser ut för dig i din nya livssituation. Vissa försäkringar har en bortre gräns efter 65-årsåldern.

Det lilla extra för dig

Här samlar vi de extra medlemsförmåner som du kan ha personlig nytta av.

Till dina medlemsförmåner

Medlemsförmåner-Tjänstetandläkarna

Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet

Kompenserar ersättningen från a-kassan med upp till 80 % av lönen i upp till 120 dagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.*

*Förutsätter medlemskap i Akademikernas a-kassa och att samtliga villkor uppfylls.