Chef-och-arbetsmiljo

Chef
och arbetsmiljö

Du som är chef har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön

För att du ska kunna ta det ansvaret på bästa sätt behöver du kunskap i ämnet. Det ger dig nödvändiga förutsättningar för att skapa en arbetsplats med en bra arbetsmiljö.  

Chef och arbetsmiljöansvar

Så skapar du en god arbetsmiljö

 • Kartlägg utbildningsbehovet.
 • Gör en nulägesanalys.
 • Vidta åtgärder.
 • Följ upp.
 • Repetera med jämna mellanrum.

Läs mer på Sacos webbplats om vad arbetsmiljöansvaret innebär för dig som är chef.

kunskapsbank_singel_img_3

Kunskap och samarbete

Utbilda dig och planera det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombudet. Genom ombudet kan skador och sjukdom hos personalen förebyggas. Det tjänar alla på.

Fyll på din kunskapsbas och skapa samtidigt goda förutsättningar för ett gott samarbete genom att gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombudet. Det är skyddsombudet som bevakar de arbetsmiljörelaterade frågorna för de anställda på arbetsplatsen. Genom att lägga en gemensam grund för hur ni ska ta ansvar för arbetsmiljön kommer ni att bli mer samspelta redan från början.

Kostnadsfria utbildningar i arbetsmiljö

Det finns goda möjligheter att öka kunskapsnivån och snabbt och enkelt komma igång med ett organisatoriskt systematiskt arbetsmiljöarbete genom att använda sig av de hjälpmedel Suntarbetsliv erbjuder.

Suntarbetsliv har tagits fram i ett partsgemensamt samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom kommun- och regionsektorn. Initiativet innefattar ett omfattande stödpaket för att underlätta i att lägga grunden till samt upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet är att med relativt enkla medel på sikt få friskare arbetsplatser inom sektorn.

Genom Suntarbetsliv erbjuds chefer kostnadsfria utbildningar inom arbetsmiljöområdet. 

Vad är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning?

 • Grundutbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter
 • Kvalitetssäkrad av experter och forskare
 • Digitalt utbildningsmaterial med en mix av filmer, poddradio, övningar och omfattande vägledningsmaterial för utbildningsledarna.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

 

Sex friskfaktorer: 

 • Närvarande ledarskap
 • Positiv inställning till kompetensutveckling
 • Bra kommunikation, feedback till medarbetarna och forum för alla att göra sin röst hörd
 • Möjlighet att byta arbetsuppgifter
 • Chefen prioriterar arbetsuppgifterna när det är mycket att göra
 • Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete
logotyp-Suntarbetsliv
Sjukfrånvaro kostar. Därför kan det löna sig att ta reda på vad som håller folk friska på en arbetsplats. Friskfaktorer är sådant som minskar sjukfrånvaro.  

Läs mer på Suntarbetsliv.se, där finns forskning och tips samlat kring hur du som chef kan verka för en friskare arbetsplats.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.