Medlemskap i a-kassan 

Att vara medlem i a-kassan är det säkraste sättet att säkerställa att du inte står helt utan inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetssökande. 

Akademikernas a-kassa logga

Medlemskap i Akademikernas a-kassa ger flera fördelar för dig som är medlem hos oss 

Att vara medlem i a-kassan är frivilligt, men vi förespråkar av flera skäl medlemskap i Akademikernas a-kassa, som är a-kassan för dig som är akademiker. 

Försäkrar din lön

Det kanske viktigaste skälet till medlemskap i a-kassan är att du tecknar ett skydd för att inte stå utan inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetssökande. 

  • Du kan få ersättning om du bli av med jobbet.
  • Du kan få ersättning från Akademikernas inkomstförsäkring, vilket förutsätter medlemskap i både Tjänstetandläkarna och Akademikernas a-kassa.

Intygar att du har inkomst

Hyresvärdar, banker m. fl. vill ofta ha intyg på att du är med i a-kassan för att t. ex. hyra ut bostäder eller bevilja lån. Intyg får du via Akademikernas a-kassa.

Solidaritet för att fler ska få mer  

Ju fler som är medlemmar i a-kassan och bidrar till försäkringen desto mindre kostar den för medlemmarna. Akademikernas a-kassa har över tid haft een låg medlemsavgift i jämförelse med andra a-kassor.

Akademikernas inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför får medlemmar i Tjänstetandläkarna en inkomstförsäkring som kompletterar a-kasseersättningen.

a-kassa+fackförbund

Upp till 80 % av din a-kassegrundande lön i upp till 80 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

För att omfattas av Akademikernas inkomstförsäkring krävs minst 12 månaders sammanhängande medlemskap i både Tjänstetandläkarna och Akademikernas a-kassa.

Medlemskap i Akademikernas a-kassa

Ansök om medlemskap och se vad som gäller för dig direkt hos Akademikernas a-kassa. 

Läs mer