Semester

Det här gäller för din semesterledighet.

Två personer som sitter i solstol på strand

Semester - tid för återhämtning och rekreation

Semesterlagstiftningen är till för att du ska få den ledighet som krävs för rekreation och återhämtning. Därför säger semesterlagen att arbetsgivaren ska lägga ut fyra veckors semester under sommaren, en period som brukar kallas för huvudsemester.

Arbetsgivaren ska dessutom – enligt det kollektivavtal som gäller för folktandvården och regioner – sträva efter att den fyraveckorsperioden ska vara sammanhängande. Men din huvudsemester måste inte vara på just sommaren om du inte själv vill det. Det blir allt vanligare att arbetstagare väljer att ta en längre semester under hösten eller vintern.

Det finns inga hinder för att göra så, dock måste du då komma överens med chefen om att semestern inte ska läggas ut under sommaren.

Du kan inte spara de första 20 dagarna av din årliga semester – arbetsgivaren måste lägga ut dessa under året, så det är viktigt att ha koll på vilket semesterår som tillämpas.

Inom folktandvården och regioner löper semesteråret mellan 1 januari och 31 december, men hos privata arbetsgivare kan semesteråret vara från den 1 april till den 31 mars. Detta kan ha viss betydelse för hur du planerar uttag av semester.

Men hur mycket semester får jag då spara?

Du har rätt att spara de semesterdagar som överstiger de tjugo som arbetsgivaren måste lägga ut. Semesterlagen säger att du tjänar in 25 semesterdagar på ett år och det innebär att du kan spara fem dagar, dock får du max spara 25 semesterdagar om du inte kommer överens med arbetsgivaren om något annat.

Om du arbetar inom folktandvård eller region omfattas du av kollektivavtal och tjänar då in 31 dagar när du fyllt 40 och 32 när du fyllt 50, vilket innebär att du kan spara fem, elva eller tolv dagar, beroende på din ålder. Inom den här sektorn kan du max spara 30 dagar.

Men kom ihåg: det finns en anledning till att vi har en semesterlagstiftning. Semestern är viktig för att vi ska orka hela året, ta vara på det!

Påverkas min semester om jag är föräldraledig eller är sjukskriven?

Ja, det kan den göra. Viss del av din föräldraledighet eller sjukskrivning är semesterlönegrundande under intjänandeåret – 120 dagar (180 dagar för ensamstående) av föräldraledigheten och 180 av sjukskrivningen. Men när du kommit upp i dessa dagar tjänar du inte in någon ytterligare semester.

Om du planerar att ta ut föräldraledighet under sommaren är det viktigt att du meddelar arbetsgivaren det minst tre månader i förväg om du arbetar inom folktandvården eller region, eller två månader om du arbetar i privat verksamhet utan kollektivavtal. Om du har dagar kvar med föräldrapenning kan arbetsgivaren inte neka dig att ta ut dessa dagar, förutsatt att du ansökt i tid och du inte förbrukat de tre perioder du har rätt att kräva föräldraledighet för under kalenderåret.

Annars gäller samma regler för att ta ut semester när du är sjuk/föräldraledig som när du arbetar. Det innebär att din arbetsgivare inte ska neka dig semester på grund av att du är sjuk eller föräldraledig, utan ska behandla din semesteransökan som vanligt.

Senast när har jag rätt att få besked om semestern?

Normalt ska du få besked minst två månader före ledighetens början, enligt semesterlagen. Det kan också finnas lokala överenskommelser både om när du måste säga till om önskad semesterperiod och när arbetsgivaren ska meddela dig.

Vad ska jag göra om jag inte får det jag har rätt till (fyra veckor juni – augusti)?

I undantagsfall kan en arbetsgivare enligt semesterlagen förlägga semesterperioden utanför juni – augusti, men stränga krav ställs på att arbetsgivaren ska organisera verksamheten så ledighetsperioden inte ska behöver flyttas.

Om du arbetar inom folktandvården eller region och det just på din arbetsplats är svårt att få ledigt under den här perioden kan arbetsgivaren, efter förhandlingar med Tjänstetandläkarna, få förlägga semester även i maj och september. Om detta sker mot din vilja kan du ha rätt till en eller flera extra semesterdagar enligt kollektivavtalet.

Kan arbetsgivaren ändra min semester efter det att jag har fått besked om beslutet?

Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra beslutet. I så fall bryter arbetsgivaren mot semesterlagen och kan bli skadeståndsskyldig.

Kan arbetsgivaren avbryta min semester?

Ja, arbetsgivaren kan, om det finns vägande skäl, avbryta din pågående semester. I så fall får arbetsgivaren, om du arbetar inom folktandvården eller region, ersätta dig med extra semesterdagar. Arbetsgivaren behöver då tydligt beordra dig att avbryta semestern.

Observera att du inte är skyldig att vara nåbar, vare sig genom telefon eller e-mejl, under din semester.
 

Obetald semester då?

Om du inte har tjänat in fullt betald semester har du även rätt att ta ut obetald semester, vilket förstås innebär att det sker utan lön. Du har dock ingen skyldighet att ta ut obetalda semesterdagar, utan dessa har du rätt att avstå ifrån.

Om jag blir sjuk under semestern?

Om du blir sjuk under semestern har du rätt att avbryta semestern för att ta ut semesterdagarna vid ett senare tillfälle.

Du kan avbryta din semester både om du själv blir sjuk och om ditt barn blir sjukt. Kontakta din arbetsgivare och sjukanmäl dig för att avbryta din semester.

Som sjuk har du rätt till sjuklön precis som vanligt. Ibland krävs intyg från läkare.