Avgifter

Vad medlemskapet kostar

Medlemsavgiftens omfattning

I avgiften ingår medlemskapet i Tjänstetandläkarna, anslutning till Sveriges Tandläkarförbund och tillhörighet i Saco, Akademikernas inkomstförsäkring och övriga förmåner, prenumerationen på Tandläkartidningen och för den som är chef även Chefstidningen.

Alla yrkesverksamma medlemmar betalar utöver den centrala avgiften även en obligatorisk avgift till den lokala tjänstetandläkaravdelning som man tillhör. Avdelningen beslutar själv om avgiften vilket innebär att den varierar något mellan avdelningarna.

Avgifter 2022

Prisjustering sker inför varje årsskifte. Nivån på den centrala avgiften beslutas av föreningens årsmöte. 

Pris per månad

Lokalavdelning   

Central avgift/månad  
Lokal avgift/månad  
Avgift totalt/månad  
TT-Blekinge  458 kr 20 kr 478 kr
TT-Dalarna 458 kr 15 kr 473 kr
TT-Gotland   458 kr 25 kr 483 kr
TT-Gävleborg  458 kr 8 kr 466 kr
TT-Halland 458 kr 21 kr 479 kr
TT-Jämtland 458 kr 20 kr 478 kr
TT-Jönköping 458 kr 24 kr 482 kr
TT-Kalmar 458 kr 15 kr 473 kr
TT-Kronoberg 458 kr 20 kr 478 kr
TT-Mellersta Norrland 458 kr 20 kr 478 kr
TT-Norrbotten 458 kr 26 kr 484 kr
TT-Skåne 458 kr 25 kr 483 kr
TT-Stockholm 458 kr 10 kr 468 kr
TT-Sörmland 458 kr 19 kr 477 kr
TT-Uppsvenska 458 kr 17 kr 475 kr
TT-VG Söder 458 kr 10 kr 468 kr
TT-VG Väster 458 kr 20 kr 478 kr
TT-VG Öster 458 kr 20 kr 478 kr
TT-Värmland 458 kr 15 kr 473 kr
TT-Västerbotten 458 kr 25 kr 483 kr
TT-Västmanland 458 kr 14 kr 472 kr
TT-Örebro 458 kr 8 kr 466 kr
TT-Östergötland 458 kr 8 kr 466 kr

Vid vissa tillfällen kan medlemsavgiften reduceras

Reduktion och rabatt

Retroaktiv reduktion beviljas inte.

Nylegitimerad
 • Kostnadsfritt medlemskap i 3 månader från legitimationsdatumet.
 • De kommande tre månaderna får du rabatt på halva den centrala avgiften (gäller ej lokalavdelningsavgiften).
Arbetssökande
 • Den centrala avgiften reduceras till hälften (gäller ej lokalavdelningsavgiften).
  Reduktion beviljas i upp till 6 månader, därefter måste du ansöka om sänkt avgift igen. 
Ej yrkesverksam inom tandvården samt medlem i annat fackförbund som bevakar dina rättigheter
 • Den centrala avgiften är rabatterad till en tredjedel av ordinarie avgift.
 • Ingen lokalavdelningsavgift.
Utlandsverksam utan anställning i Sverige
 • Den centrala avgiften reduceras till hälften. 
 • Ingen lokalavdelningsavgift.
Pensionär på heltid (ej timanställd)
 • Den centrala avgiften är rabatterad till en tredjedel av ordinarie avgift.
 • Ingen lokalavdelningsavgift.
Utlandsverksam utan anställning i Sverige
 • Den centrala avgiften rabatteras till hälften.
 • Ingen lokalavdelningsavgift.

Särskilda avgiftsvillkor

Dubbelanslutning

I de fall föreningen har dubbelanslutningsavtal med andra förbund gäller särskilda villkor för avgiften. De kan tillämpas för samtidigt medlemskap i andra nordiska tandläkarförbund, Sveriges Läkarförbund eller SULF. Kontakta kansliet för mer information. 

Din faktura

Vi förskottsfakturerar månadsvis. Vid aviseringen skickas en länk till din webbfaktura till den mejladress eller det mobilnummer du har uppgivit till oss. Du väljer själv den betalmetod du föredrar och hur ofta du vill få fakturan. 

På Din sida kan du se och hantera dina fakturor.

Logga in