Pension

Ett av de viktigaste områdena inom kollektivavtalsregleringen är de övergripande pensionsavtalen.

Pension

Tjänstepension

Din pension består oftast av tre delar – allmän pension, tjänstepension och ett eget sparande. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Eftersom det är långt ifrån alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension är det viktig att veta vad som gäller för just dig, så att du kan planera för framtiden. 

Tjänstepension finns alltid för den som är anställd inom staten, kommun och regioner, inklusive regionägda bolag, genom kollektivavtal. Majoriteten av våra medlemmar omfattas av de kollektivavtal som Tjänstetandläkarna har slutit med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Arbetsgivarverket och Fremia.

Hos privata arbetsgivare ser det annorlunda ut.

Tandläkare som är anställda utan kollektivavtal

De tandläkare som inte anställts med kollektivavtal måste själva ansvara för att säkerställa att arbetsgivaren sätter av medel till tjänstepension. Arbetsgivare har ingen lagstadgad skyldighet att sätta av pengar till tjänstepension, därför regleras det alltid i kollektivavtal. Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal är det därför extra viktigt att vara uppmärksam på bestämmelserna om vad som gäller på just din arbetsplats och för just din pension. Att vara utan tjänstepension kan stå dig mycket dyrt i framtiden.

Det kan mycket väl vara så att tjänstepension ingår i din anställning. Gör den inte det så kan du fråga om det finns möjlighet att få en individuell tjänstepension. Går inte det kan du starta ett eget sparande till din pension, om du har ekonomiska förutsättningar för det.

Som privatanställd tandläkare omfattas du inte av kollektivavtal. Är du medlems hos oss så är du välkommen att rådgöra med föreningens ombudsmän om vad som gäller för pension och hur du själv kan påverka din framtida pension.

Därför är tjänstepensionen så viktig

Den som inte har tjänstepension kommer bara att få allmän pension från staten, vilket kan innebära en låg pension. Tjänstepension innehåller dessutom viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör.

Ju högre lön du har eller ju yngre du är, desto större del av din totala pension kommer att komma från tjänstepensionen. 

 

Få koll på din pension

Ta reda på om du har tjänstepension.

Se över din framtida pension, blir den tillräcklig?

Kan du komplettera med ett eget pensionssparande eller öka avsättningen till ett sådant sparande om det behövs?

Besök gärna www.minpension.se 

Få-koll-på-din-Pension