Kontakta oss

Det är viktigt för oss att du enkelt kan få svar på dina frågor.

Är du i behov av facklig hjälp kontaktar du ditt lokala fackliga ombud, din lokalavdelning hittar du i listan nedan.

Privatanställda medlemmar tar kontakt direkt med kansliet.

Man i skjorta som sitter med laptop

Vem ska jag kontakta?

Se våra ansvarsområden

Kansliet

Kontakta kansliet för frågor om:

 • Medlemskap och medlemsförmåner
 • Fakturafrågor
 • Registerändringar (dina uppgifter – adress, e-postadress, arbetsgivare, yrkesstatus)
 • Rådgivning för privatanställda medlemmar (offentligt anställda medlemmar kontaktar den lokala fackliga företrädaren)
 • Rådgivning för lokala fackliga ombud
 • Förhandlingsframställan (för arbetsgivare)
Styrelsen

Kontakta styrelsen om du har övergripande frågor om föreningens inriktning.

Lokalavdelningarna

Kontakta din lokalavdelning om du är offentlig anställd (privatanställd vänder sig direkt till kansliet) i frågor om:

 • Råd och stöd i fackliga ärenden
 • Lönerådgivning
 • Frågor kring arbetsmiljön
 • Anställningsvillkor
Tandläkarförbundet

Kontakta Sveriges Tandläkarförbund om du har frågor om:

 • Förbundets kurser
 • Odontologisk Riksstämma
 • Kamrathjälpen
 • Kollegastöd
Tandläkartidningen

Kontakta Tandläkartidningens redaktion om du har frågor om:

 • Inloggningsuppgifter till www.tandlakartidningen.se
 • Inloggningsuppgifter till Tandläkartidningen som app
 • Prenumerationsfrågor
 • Annonsering
 • Saknad tidning

Lokalavdelningarna

Välj avdelning
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland-Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Mellersta Norrland/Västernorrland
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
TT-VG Söder
TT-VG Väster
TT-VG Öster
Uppsvenska
Värmland
Västerbotten
Västmanland
Örebro
Östergötland

TT-Blekinge - din lokala fackliga organisation i region Blekinge

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Blekinge och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden  är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelsen i TT-Blekinge

Ordförande och kontaktombud

Alexandra Ioannidis Olsson
alexandra.ioannidis@regionblekinge.se
Tel: 0454-73 27 31

Vice ordförande

Anna Temecka
anna.temecka@regionblekinge.se

Sekreterare

Alexander Grane
alexander.grane@regionblekinge.se

Kassör

Andréas Nilsson
andreas.nilsson@regionblekinge.se

Ledamöter

Lina Mikoniene
lina.mikoniene@regionblekinge.se

TT-Dalarna - din lokala fackliga organisation i region Dalarna

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Dalarna och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden  är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelsen

Kontaktperson

Philip Mundt
philip.mundt@regiondalarna.se 

Ledamöter

Petronella Stam
petronella.stam@regiondalarna.se

Philip Mundt
philip.mundt@regiondalarna.se

Birgitta Bondemark
birgitta.bondemark@regiondalarna.se

Lars Eriksson
lars.b.eriksson@regiondalarna.se

Daniela Ferreira
daniela.machadoferreira@regiondalarna.se

Joana Monteiro
joana.dasilvamonteiro@regiondalarna.se

Magda Filipe
magdajoana.marquesfilipe@regiondalarna.se

Gerd Blombäck
gerd.blomback@regiondalarna.se

TT-Gotland - din lokala fackliga organisation i region Gotland

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Gotland och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden  är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande och kontaktperson

Adam Assefaw-Redda
adam.assefaw-redda@gotland.se
Tel: 073-5464184

Vice-Ordförande

Reija Elenius

Kassör

Lisa Lind

Sekreterare

Maria Pfeiffer-Wallin

Ledamöter

Helia Mousavi

TT-Gävleborg - din lokala fackliga organisation i region Gävleborg

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Gävleborg och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelsen

Ordförande

Camilla Hedlund 
camilla.hedlund@regiongavleborg.se
Tel: 073-842 82 60

Kassör

Ida Bergman

Ledamöter

Johanna Spurny
Ewa Kulig
Christin Winter
Malin Rogmalm Ekenberg
 

TT-Halland - din lokala fackliga organisation i region Halland

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Halland och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande (kontaktombud)

Line Attenius
line.attenius@regionhalland.se
Tel. 0736-938864

Kassör

Anna Hansen
anna.hansen@regionhalland.se
Tel. 0706004755

Sekreterare

Sebastian Hansen
sebastian.hansen@regionhalland.se
0708-843415

Ledamot

Daniela Landys Borén
daniela.landys-boren@regionhalland.se
Tel. 0705-744603

Chloé Nejadnik Afzal
chloe.nejadnik-afzal@regionhalland.se
Tel. 0760-400458

TT-Jämtland - din lokala fackliga organisation i region Jämtland-Härjedalen

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Jämtland-Härjedalen och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande och kontaktperson

Stephanie Betzel
stephanie.betzel@regionjh.se
Tel: 063-147125

Vice ordförande

Per-Ola Malmström
per-ola.malmstrom@regionjh.se

Sekreterare

Sarah Ong-Pålsson
sarah.palsson@regionjh.se

Kassör

​​Frida Aiff
frida.aiff@regionjh.se

Suppleant

Elin Melin
elin.hansson@regionjh.se

Valberedningen

Andreas Öberg
Annika Kindblom

Revisor

Kristina Johansson

TT-Jönköping - din lokala fackliga organisation i region Jönköping

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Jönköping och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Kontakta styrelsen via den gemensamma e-postadressen:
tjanstetandlakarna@rjl.se

 
Ordförande

Vakant

Vice ordförande och kontaktperson

Olivia Dahl 
Folktandvården Mullsjö
olivia.dahl@rjl.se
Tel: 010-242 47 70 (rec. ftv Mullsjö)

Sekreterare och ledamot

Jessica Radu,
Folktandvården Råslätt
jessica.radu@rjl.se

Kassör

Fredrik Holmqvist
fredrik.holqvist@rjl.se

Ledamöter

Magnus Ahl
Käkkirurgiska kliniken, Jönköping
magnus.ahl@rjl.se

Carl Anjou

Susanna Kadir

Wissam Al Hayek

TT-Kalmar - din lokala fackliga organisation i region Kalmar

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Kalmar och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande och huvudskyddsombud

Samuel Nilsson
Tel: 0480-846 60
samuel.f.nilsson@regionkalmar.se

Sekreterare

Patricia Machado
Tel: 0480-84659
patricia.da.cruz.machado@regionkalmar.se

Kassör

Kristina Enoksson
kristina.enoksson@regionkalmar.se

Ledamöter

Nicoleta Canipeanu
nicoleta.canipeanu@regionkalmar.se

Frank Schyberg
frank.schyberg@regionkalmar.se

Javier Vidana Törjék
javier.vidana@regionkalmar.se

 

 

TT-Kronoberg - din lokala fackliga organisation i region Kronoberg

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Kronoberg och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande, kontaktperson och huvudskyddsombud

Neriman Molla
Folktandvården Linné, Växjö
neriman.molla@kronoberg.se 
Tel 0470 - 58 31 89 (rec.)

Kassör

Rutger Andersson
Folktandvården Solrosen, Ljungby

Sekreterare

Kerstin Leonard 
Folktandvården Norr, Växjö 

Ledamöter

Elli Papastamatiou
Folktandvården Alvesta

Samir Al-Mansour
Folktandvården Linné, Växjö

Jan Berdén
Övertandläkare Pedodonti, Växjö

Ahmed Nseir
Övertandläkare Protetik, Växjö

Emma Lingtell

TT-Mellersta Norrland - din lokala fackliga organisation i region Västernorrland

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Västernorrland och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande 

Kajsa Milsten
Tel: 0730-96 88 88
kajsa.milsten@rvn.se

Vice Ordförande

Elin Jacobi Larsson
e.jacobi.larsson@gmail.com

Sekreterare

Agnes Lund
agnes.lund@rvn.se

Kassör

Sara Frostevall
sara.frostevall@rvn.se

Ledamöter

Johanna Holmberg
johanna.holmberg@rvn.se

Lazaros Mavroudis
lazaros.mavroudis@rvn.se

Suppleanter

Klas Gabrielsson
klas.gabrielsson@rvn.se

Aikaterini Mastora
aikaterini.mastora@rvn.se

TT-Norrbotten - din lokala fackliga organisation i region Norrbotten

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Norrbotten och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande och kontaktombud

Ida Nilsson
Tel: 0960-57692
Mobil: 070-2448961
ida.nilsson@norrbotten.se

Huvudskyddsombud

Eira Lagerkvist

Kassör

Merethe Samuelsson

Sekreterare

Undine Städing

TT-Skåne - din lokala fackliga organisation i region Skåne

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Skåne och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Semesterstängt mellan vecka 26 och 33. Kontakta Tjänstetandläkarnas kansli på kansliet@tjanstetandlakarna.se för brådskande ärenden.

Du kan kontakta oss på funktionsbrevlådan TT@folktandvardenskane.se eller kontakta någon i styrelsen nedan.

Kontaktperson
Ordförande och huvudskyddsombud

Lars Hagerström
lars.hagerstrom@folktandvardenskane.se
Mobil: 0721-99 82 14

Vice ordförande

Sanja Coric
sanja.coric@folktandvardenskane.se

Kassör

Anna Avdelius
anna.avdelius@folktandvardenskane.se

Sekreterare

Anneli Olsson Lundgren
anneli.olssonlundgren@folktandvardenskane.se

Ledamot, medlemsansvarig

Amel Porobic
amel.porobic@folktandvardenskane.se

TT-Stockholm - din lokala fackliga organisation i region Stockholm

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Stockholm och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande och huvudskyddsombud

Ulrika Rebhan
Tel: 08-123 152 32
ulrika.rebhan@regionstockholm.se

Sekreterare

Jörgen Karlsson
Tel: 08-123 152 31 
jorgen.karlsson@regionstockholm.se

Kassör

Bita Ghorani
Tel: 08-123 152 31
bita.ghorani@regionstockholm.se

Ledamöter

Shadi Al Khabazi
Tel: 08-123 152 31
shadi.al-khabazi@regionstockholm.se

Petra Koch

TT-Sörmland - din lokala fackliga organisation i region Sörmland

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Sörmland och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande

Urban Alsenmyr
Tel: 016-104630
urban.alsenmyr@regionsormland.se 

Sekreterare

Caroline Sörensen

Kassör

Klara Jelinek Holmberg

Ledamot

Elisabeth Eklund

Tareq Alsayed

Imane Zemmama
 

TT-VG Söder - din lokala fackliga organisation i södra VG-regionen

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Västra Götalandsregionen, ATV Söder, och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande

Rumi Enomoto Stignor
Tel: 010 – 441 89 30
Mobil: 070 896 62 96
rumi.enomoto.stignor@vgregion.se 

Vice ordförande och kassör

Ida Brorson 
ida.brorson@vgregion.se 

Representant STV och FoUU 

Sara Hedberg
sara.c.hedberg@vgregion.se

Övriga ledamöter

Gabriel Edgardo Alfaro Musso
edgardo.alfaro@vgregion.se

Jesper Johansson
jesper.e.johansson@vgregion.se
STV och FoUU

Peter Sandelin
peter.sandelin@vgregion.se 

Julia Olander

Liban Warsame (adjungerad)

TT-VG Väster - din lokala fackliga organisation i västra VG-regionen

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Västra Götalandsregionen, ATV Väster, och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande

Stella Malmcrona
stella.sabo@vgregion.se

Vice ordförande

Sara Berggren
sara.berggren@vgregion.se

Sekreterare

Erik Helander
erik.helander@vgregion.se

Kassör

Michael Eklann
michael.eklann@vgregion.se

Ledamöter

Anna Adolfsson
anna.adolfsson@vgregion.se

Kerstin Söderström
kerstin.soderstrom@vgregion.se

Malin Yap
elin.yap@vgregion.se

Mona Habari
mona.habari@vgregion.se

TT-VG Öster - din lokala fackliga organisation i östra VG-regionen

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Västra Götalandsregionen, ATV Öster, och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande

Carina Bergman
Tel: 010-441 71 90
carina.bergman@vgregion.se

Kassör

Christina Tengström
christina.tengstrom@vgregion.se

Sekreterare

Päivi Alvenfors
paivi.alvenfors@vgregion.se

Ledamöter

Mariana Edvinsson
mariana.edvinsson@vgregion.se

Pia Hassing
pia.hassing@vgregion.se

Marianne Lindholm
marianne.lindholm@vgregion.se

Uppsvenska TT-avdelningen - din lokala fackliga organisation i region Uppsala

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Uppsala och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande

Isabel Brundin
Tel: 018-611 63 30
Mob: 070-508 13 10
isabel.brundin@regionuppsala.se

Vice ordförande och kassör

Gülistan Akkurt
gulistan.akkurt@regionuppsala.se

Sekreterare

Susanna Segerström
susanna.segerstrom@regionuppsala.se

Ledamöter 

Benjamin Sandelin
benjamin.sandelin@regionuppsala.se

Vedrana Alijagic
vedrana.alijagic@regionuppsala.se

Jennike Hermansson
jennike.hermansson@regionuppsala.se

Sebastian Önell
sebastian.onell@regionuppsala.se

 

TT-Värmland - din lokala fackliga organisation i region Värmland

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Värmland och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande

Josef Hasan
josef.hasan@regionvarmland.se

Vice ordförande

Marie Branzén
marie.branzen@regionvarmland.se 

Kassör

Anas Al Fadel
anas.alfadel@regionvarmland.se

Sekreterare/medlemsansvarig

Christell Tigér
christell.tiger@regionvarmland.se

Ledamot

Bo Elovsson
bo.elovsson@regionvarmland.se

Linda Overton-Fox
linda.overtonfox@regionvarmland.se

David Dang
david.dang@regionvarmland.se

 

TT-Västerbotten - din lokala fackliga organisation i region Västerbotten

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Västerbotten och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Kontaktperson

Gregor Waclaw
gregor.waclaw@regionvasterbotten.se
070-085 01 48

Sekreterare

Petra Johansson

Kassör

Barbro Vingren

Ledamöter

Marianne Lindberg

Gregor Waclaw

Melika Khaledi

Aida Nabizadeh

TT-Västmanland - din lokala fackliga organisation i region Västmanland

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Västmanland och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande och kontaktperson

Styrelsen 

Ordförande

Tord Björkman
Tel: 0732-19 50 71
bjorkman.tord@telia.com

Kassör

Mohamad Schumann
mohamad.schumann@regionvastmanland.se

TT-Örebro - din lokala fackliga organisation i region Örebro

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Örebro och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande

Sara Fransson
Tel: 070-262 01 82
sara.fransson@regionorebrolan.se

Vice Ordförande & huvudskyddsombud

Mattias Sandkvist

Sekreterare

Martin Lindberg

Kassör

Oscar Fransson

Ledamöter

Sara Olsson
Hedvig Pettersson
Astrid Karlsson

TT-Östergötland - din lokala fackliga organisation i region Östergötland

Lokalavdelningen företräder medlemmar som är anställda inom folktandvården i Region Östergötland och ansvarar för den löpande fackliga verksamheten lokalt. Ombuden är själva verksamma inom regionen och har den bästa insikten i frågor om arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor hos arbetsgivaren.

 

Styrelse

Ordförande 

Mats Bågesund 
Mats.Bagesund@regionostergotland.se

 

 

 

 

 

 

 

Kansliet

Anna Cestar

Ombudsman

E-mail

Telefon

Chaim Zlotnik

Ordförande

E-mail

Telefon

Malin Rantzer

Ombudsman

E-mail

Telefon

René Wiltoft Möller

Ombudsman

E-mail

Telefon

Gunilla Carlsson

Vice ordförande

E-mail

Telefon

Jenny Petri

Medlemsservice

E-mail

Telefon

Susanna Magnusson

Kanslichef

E-mail

Telefon

Carina Bergman

Ledamot

E-mail

Telefon

Isabel Brundin

Ledamot

E-mail

Telefon

Ulrika Rebhan

Ledamot

E-mail

Telefon

Urban Alsenmyr

Ledamot

E-mail

Telefon

Styrelsen

Anna Cestar

Ombudsman

E-mail

Telefon

Chaim Zlotnik

Ordförande

E-mail

Telefon

Malin Rantzer

Ombudsman

E-mail

Telefon

René Wiltoft Möller

Ombudsman

E-mail

Telefon

Gunilla Carlsson

Vice ordförande

E-mail

Telefon

Jenny Petri

Medlemsservice

E-mail

Telefon

Susanna Magnusson

Kanslichef

E-mail

Telefon

Carina Bergman

Ledamot

E-mail

Telefon

Isabel Brundin

Ledamot

E-mail

Telefon

Ulrika Rebhan

Ledamot

E-mail

Telefon

Urban Alsenmyr

Ledamot

E-mail

Telefon

Letar du efter det här?