Lön

Lön är den ersättning som betalas ut till dig för utfört arbete eller förberedelserna för ett arbete.

Flera faktorer avgör lönen – arbetsuppgifter, erfarenhet, kompetens och prestationer, liksom hur arbetsmarknaden ser ut där du jobbar. Vi utgår från att alla tandläkare ska ha en acceptabel lön, det är den ersättning som gör en tjänst tillräckligt intressant för de som är lämpliga för tjänsten att ta den.

Lön

Din lön har betydelse för hela kåren

Utgångspunkten är att du ska ha ersättning som är skälig för den tjänst som du är anställd för. Det är dock angeläget att varje tandläkare har en acceptabel lön utifrån det ansvar och de uppgifter som tandläkaren utför för att förhindra att tandläkarnas generella lönenivåer sjunker på sikt. 

I förhandlingar med arbetsgivare om våra medlemmars löner utgår vi från att lönen ska vara individuell och differentierad, med andra ord ska din lön spegla just dina insatser. Det finns dock skäl att bevaka att ingen halkar efter i lönesättningen. För oss är det också viktigt att ingen diskrimineras på grund av kön, tjänstledighet, deltidsarbete eller annat.

Det är arbetsgivaren som sätter lönen

Vi finns med och pekar på om någon fått ett oskäligt lågt påslag eller ingen höjning alls och argumenterar alltid för de medlemmar som fått omotiverat låga lönepåslag. Det slutgiltiga beslutet ligger alltid hos arbetsgivaren och det är inte alltid att arbetsgivare och fack kommer överens i förhandlingarna. Skulle det inte gå att komma överens förklarar vi oss oeniga i beslutet och skriver heller inte under en gemensam överenskommelse om lönen.