Anställningsvillkor för tandläkare

 

Anställningsvillkor

Rättigheter och skyldigheter

Att vara anställd innebär att du har vissa rättigheter och skyldigheter gentemot din arbetsgivare. Förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda regleras av de grundläggande lagarna inom arbetsrätten. Det kan gälla din semester, arbetstid, uppsägning. Om du är anställd med kollektivavtal gäller oftast mer generösa villkor för dig och dina tandläkarkollegor som är anställda hos samma arbetsgivare.  

Majoriteten av våra medlemmar omfattas av de kollektivavtal som Tjänstetandläkarna har slutit med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Arbetsgivarverket och Fremia. Många av villkoren i kollektivavtalen för anställda inom SKR och Sobona finns samlade i Allmänna bestämmelser (AB).

Tandläkare som är anställda utan kollektivavtal

De tandläkare som inte anställts med kollektivavtal måste själva ansvara för att förhandla om sina arbetsvillkor och sin löneutveckling. Det åligger t. ex. den anställde att själv bevaka att det årligen hålls lönesamtal. 

Som privatanställd tandläkare omfattas du inte av kollektivavtal. Är du medlems hos oss så är du välkommen att rådgöra med föreningens ombudsmän i samband med förhandling kring lön och andra arbetsvillkor. 

Inom ramen för medlemskapet får du som erbjuds en tjänst hos en arbetsgivare utan kollektivavtal hjälp att gå igenom villkoren i anställningsavtalet. Vi kontrollerar då att de grundläggande villkoren finns med och ger tips på vad som kan vara bra tänka på. Små skillnader som kan ha stor betydelse för dig i framtiden. 

  • Kontakta oss alltid innan du skriver på avtalet, ett signerat avtal har redan trätt i kraft och är det som gäller.

Ditt anställningsavtal

I anställningsavtalet anges vad som gäller för dig och det är ditt bevis för din anställning.
Var rädd om det. 

Nytt jobb på gång?

Kontakta lokalavdelningen som är verksam inom regionen där jobbet du sökt finns. Vi har koll på vilket löneanspråk du kan ha.

Kontakta lokalavdelningen

Erbjudande om anställning?

Det bör ditt anställningsavtal innehålla.

Läs mer

Stöd och hjälp på individnivå

Vi kontrollerar det avtal som du erbjuds. Kontakta oss INNAN du skriver på.

Kontakta oss

Det här gäller enligt Allmänna bestämmelser (AB)

För dig som är anställd inom kommun, region och regionägt bolag

Anställningsformer, viss tid- eller tillsvidareanställd
Tillsvidare/fast anställning

Anställningen gäller tills vidare, med uppsägningstid.

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Det innebär i praktiken att en anställning alltid är en tillsvidareanställning om ni inte har avtalat om något annat.

Visstidsanställning 

Vanligt vid t. ex. vikariat, projektanställning.
 
Anställningen gäller under en begränsad tid, det finns en början och ett slut på anställningen. Om du är anställd i folktandvården är anställningen uppsägningsbar. Hos annan arbetsgivare är den bara uppsägningsbar om särskild överenskommelse finns. 

Uppsägningstider

En tillsvidareanställd tandläkare inom folktandvården (kan avvika inom de bolagiserade folktandvårderna) som har varit anställd i mer än 12 månader har enligt AB en uppsägningstid om:

  • Vid uppsägning från arbetstagarens sida: 3 månader
  • Vid uppsägning från arbetsgivarens sida: 6 månader

Om anställningstiden är kortare än 12 månader är uppsägningstiden en månad för både arbetstagare och arbetsgivare.

En visstidsanställning inom folktandvården/region har en månads uppsägningstid.

Semester

Antalet semesterdagar tandläkare har rätt till enligt avtalet ökar över tid och intervallerna är fastslagna till en viss ålder.

    • T o m 39 år:         25 semesterdagar
    • 40-49 år:              31 semesterdagar
    • 50 år och uppåt:  32 semesterdagar                    

Huvudregeln är att 4 veckors sammanhängande semester ska läggas ut under sommarmånaderna (juni-augusti). Det bör dock poängteras att det är upp till arbetsgivaren att bestämma när dessa veckor förläggs.

Övertidsersättning

Endast beordrad övertid eller tid som i efterhand godkänns, ger rätt till övertidsersättning. En förutsättning för detta är att den anställde inte har avtalat bort sin rätt till övertidsersättning.

Så regleras lön i AB

Lönerna bestäms direkt mellan arbetsgivare och den anställde när denna anställs.

Lönen ska ses över varje år. Både facket och individen ska få komma till tals innan nivån fastslås.

Löneangivelser eller preciseringar om utrymme i löneöversynen finns inte med i de övergripande centrala avtalen.

Tjänstetandläkarna-lön
Avtalsförsäkringar

Vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall

För anställda i kommun och regioner är du via kollektivavtal försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Avtalet försäkrar ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringarna och du kan läsa den här om du vill veta mer om försäkringarna: 

Avtalet Försäkrar