Bli medlem

För en starkare yrkeskår! Vi samlar landets anställda tandläkare: tillsammans bildar vi en stark röst och företräder tandläkarna gentemot arbetsgivare, myndigheter och politiker.

Som medlem bidrar du till bättre arbetsvillkor och ett sunt arbetsliv, för din egen och dina kollegors skull. Du får du också stöd och hjälp när du behöver.

Så kom med du också!