Rehabilitering

Rehabilitering

En väg tillbaka

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för anställda som blivit sjuka och är skyldig att genomföra en rehabiliteringsutredning. Men även du har ett ansvar. 

Arbetsgivaren har ansvaret för åtgärder på arbetsplatsen, rehabilitering och arbetsanpassning, enligt Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken. Arbetsgivarens ansvar är oberoende av om sjukdomen är arbetsrelaterad eller inte.

Det är ditt ansvar är att delta i planeringen av din rehabilitering och vara aktiv i genomförandet. 

Ta kontakt med vårt kansli eller ditt lokala fackliga ombud om du behöver extra stöd eller rådgivning kring vad som gäller i samband med arbetsanpassning och rehabilitering.

Vänta inte med rehabiliteringen

För att öka möjligheten att lyckas är det viktigt att rehabiliteringen kommer igång så tidigt som möjligt. Ett rehabiliteringsbehov som upptäcks tidigt kan ofta åtgärdas på ett enklare sätt än när det gått en längre tid.

Det är oftast på den egna arbetsplatsen som de bästa förutsättningarna finns för en lyckad rehabilitering.

Försäkringskassan ska involveras

Förutom arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen har Försäkringskassan ett övergripande ansvar. Försäkringskassan uppgift är att uppmärksamma behov av rehabilitering och att samordna insatserna.  Mer information om rehabilitering hittar du på Försäkringskassans webbplats.