Arbetsskada

Arbetsskada

Om du skadar dig på jobbet

Att drabbas av sjukdom eller olycksfall innebär ofta en mycket jobbig situation både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv. Det finns som tur är hjälp att få.

Ekonomisk kompensation

Är skadan orsakad av arbetet eller är en följd av olycksfall på väg till eller från arbetet och har inneburit en förlust av inkomst eller nedsatt funktionsförmåga, kan det finnas möjlighet för dig att få ekonomisk kompensation.

Ersättning kan betalas ut via Försäkringskassan. Om din arbetsgivare tillhandahåller försäkringar som innefattar arbetsskador kan du även få ersättning genom arbetsgivaren. 

Om du inte kan arbeta på grund av att du skadat dig i arbetet, på väg till eller från arbetet eller blivit sjuk av ditt arbete, får du sjuklön och sjukpenning som vid vanlig sjukdom.

En skada som Försäkringskassan har godkänt som arbetsskada och som innebär att du helt eller delvis inte kan arbeta i framtiden samt innebär inkomstförlust kan du få ekonomisk kompensation för i form av livränta från Försäkringskassan.

Kompensation genom kollektivavtal

Om du är anställd inom staten, kommun, region eller regionägt bolag omfattas du av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Det kan innebära att du rent ekonomiskt inte förlorar någonting på att vara sjukskriven efter en godkänd arbetsskada till följd av en olycka på arbetet eller att du blivit sjuk av ditt arbete. Dessutom kan du få kompensation för kostnader på grund av skadan, ersättning för sveda och värk och ersättning för invaliditet, om skadan blir bestående. 

Om du drabbas

Skulle du drabbas av en arbetsskada så ska du

  • Meddela det till din arbetsgivare.
  • Meddela skyddsombudet på din arbetsplats, som ska skriva under arbetsgivarens arbetsskadeanmälan.

Arbetsgivaren anmäler i sin tur arbetsskadan till Försäkringskassan. För att få skadan utredd som en arbetsskada måste du själv också göra ytterligare en anmälan till Försäkringskassan med begäran om ersättning från försäkringen. Försäkringskassan gör då en utredning om din skada kan anses bero på något du utsatts för i arbetet och om du är berättigad till ersättning.

Kontakta oss!

Råkar du ut för en arbetsskada så finns vi där för dig och kan t. ex. guida dig genom processen.

Mer om arbetsskador och ekonomisk ersättning

Se vad du får i ersättning, med eller utan kollektivavtal.

Besök Sacos webbplats

 
Du kan också läsa mer om de vanligaste ersättningarna från arbetsskadeförsäkringen för den som råkar ut för en arbetsskada, om hantering av arbetsskadeanmälan och vad en godkänd arbetsskada kan innebära.

Besök Försäkringskassans webbplats

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.