Kaffekopp och papper

Ditt anställningsavtal

Anställningsavtalet är en juridisk handling och ett bevis på din anställning. Det reglerar vad som gäller mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare.

Kontrollera alltid innehållet i det avtal du erbjuds innan du skriver på. 

Blir du erbjuden en tjänst inom privat sektor så finns där inget kollektivavtal för tandläkare. Det är då extra viktigt att se över vad som regleras i just ditt enskilda anställningsavtal. Kontakta gärna kansliet så får du hjälp med att göra det.

Anställningsavtalet alltid vara skriftligt, för att undvika missförstånd.

Avtalet ska innehålla följande:

  • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, tillträdesdag samt arbetsplats.

  • Arbetsuppgifter, titel.

  • Anställningsform, uppsägningstid.
    Vid tidsbegränsad anställning även anställningens slutdag.

  • Lön, löneförmåner och utbetalningsdag.

  • Semester och arbetstid.

  • Tillämpligt kollektivavtal.

Ditt anställningsavtal-innehåll