Medlemskap i Tjänstetandläkarna

Allmänna villkor

Nedanstående medlemsvillkor utgör det avtal som du som medlem förbinder dig att följa när du tecknar ett medlemskap i Tjänstetandläkarna.

Priser och Betalningar

 • Medlemskapet betalas i första hand månadsvis och i förskott med en periods avgift (en period är en kalendermånad) månatligen till dess att du väljer att avsluta medlemskapet. Det är möjligt att välja längre faktureringsperioder. Debiteringen sker vanligtvis var 30:e dag. Inbetalat belopp återbetalas ej efter debitering även om du väljer att avsluta medlemskapet i förtid.
 • En månads uppsägningstid tillämpas.
 • För att behålla medlemskapet är medlemmen alltid själv skyldig att se till att medlemsavgiften blir betald varje månad, oavsett om inbetalningsavin mottagits eller inte.
 • Moms utgår inte på medlemsavgift. Betalning sker via autogiro, direktbetalning eller Swish.
 • Aktuella priser hittar du här.
 • Tjänstetandläkarna förbehåller sig rätten att göra förändringar i våra priser och villkor. Vi kommer att informera dig om förändringar senast 30 dagar innan de träder i kraft.
 • Om du blivit felaktigt debiterad kommer du att krediteras inom rimlig tid, vanligtvis inom 45 dagar efter att felet upptäckts.

Ångerrätt

 • Du har ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Ångerrätten gäller i 14 dagar (minst 7 arbetsdagar) från och med att du registrerar ditt medlemskap hos Tjänstetandläkarna.
 • Ångerfristen börjar löpa från den dag din medlemsansökan kommer in till oss, dvs när avtalet ingås. Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du kansliet, tel: 08-54 51 59 88 eller e-postadress: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Villkor för medlemskap och prenumerationstjänst

 • Tjänstetandläkarna ansluter enbart tandläkare med giltig svensk tandläkarlegitimation.
 • För att ha rätt till hjälp i fackliga ärenden ska du ha varit medlem i minst tre sammanhängande månader. Vissa undantag kan göras om du t. ex. nyligen har gått över från studerandeföreningen och är ny medlem i Tjänstetandläkarna. Vi kan enbart hjälpa till med problem som uppstått under den tid som medlemskapet varit aktivt.
 • Det är inte möjligt att bli medlem retroaktivt.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att e-postadressen är aktiv.
 • E-post som Tjänstetandläkarna skickar till den angivna adressen skall anses ha kommit dig tillhanda inom tre dagar från avsändandet.

Uppsägning av medlemskap

 • För att säga upp medlemskapet ska du logga in och fylla i din begäran om utträde, alternativt kontakta kansliet: 08-54 51 59 88 / medlemsservice@tjanstetandlakarna.se 
 • Uppsägning måste ske SENAST dagen innan medlemskapet förnyas, annars förnyas det automatiskt med en ny period.

Avtalsbrott och tvist

 • Om tvist uppstår mellan dig och Tjänstetandläkarna ska tvisten i första hand försöka lösas genom överenskommelse.
 • I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Hantering och lagring av personuppgifter

Klagomål