Statistik löner för anställda tandläkare

Vi presenterar med stolthet den mest heltäckande lönestatistiken för anställda tandläkare i landet. 

Lönestatistik

Om statistiken

Varje år sammanställer vi lönestatistiken utifrån det aktuella löneläget det året. Statistiken är baserad på uppgifter om individuella löner som rapporterats in från våra lokalavdelningar och från uppgifter som föreningens medlemmar själva rapporterat in via vår löneenkät.

Statistiken presenteras också i decembernumret av vår medlemsskrift TTkanalen. 

Statistiken vi sammanställer har inte bara ett stort värde för den som är yrkesverksam. Den är också viktig i våra samtal med t ex Försäkringskassan när det gäller tandläkares ersättningsnivåer.  

Logga in för att ta del av statistiken

Lönestatistiken är en medlemsförmån

 

Logga in

Logga in för lönestatistik

Läs på och jämför din lön

Lönestatistiken är ett viktigt hjälpmedel vid lönesamtalet eller vid diskussionen om lönesättningen när du söker en ny tjänst. Kom förberedd med hjälp av den, men komplettera även med en nulägesanalys.

Ny tjänst? Komplettera med personlig rådgivning

Lönestatistiken ger en överblick av lönerna runt om i landet och fungerar som en god vägledning. Men den ska betraktas som färskvara. Lönenivåerna påverkas ständigt av olika lokala faktorer med nya förutsättningar för löneutveckling. 

För ett fullgott underlag bör du komplettera statistiken med kunskap om lokala faktorer för just den tjänst du söker. Som medlem har du tillgång till personlig rådgivning genom våra lokalavdelningar. Ta kontakt med den som finns inom det område där tjänsten du söker är placerad. 

Kontakta lokalavdelningarna

Lönerådgivning-kontakt