vägen-till-utbetalning

Ersättning från Akademikernas inkomstförsäkring

Vägen till ersättning

Om du blir ofrivilligt arbetssökande, är medlem i Akademikernas a-kassa, har ett obrutet medlemskap i Tjänstetandläkarna sedan minst 12 månader tillbaka samt uppfyller försäkringsvillkoren kan du få ersättning från Akademikernas inkomstförsäkring. 

Det här händer när du anmäler dig som arbetssökande hos Akademikernas a-kassa och är berättigad ersättning från Akademikernas inkomstförsäkring via ditt medlemskap i Tjänstetandläkarna.

8 steg till ersättning

Det du behöver göra är att anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen, sedan sker nästan allt automatiskt.

Här är de olika stegen på vägen till utbetald ersättning.

1. Du anmäler dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

I samband med det får du ange vilken a-kassa du är medlem i. Om du anger att du är medlem i Akademikernas a-kassa så skickas en signal dit så att de får reda på att de har en arbetslös medlem.

2. Signalen från arbetsförmedlingen matchas mot Akademikernas a-kassas medlemsregister.

Om det framgår att medlemmen även har varit medlem i Tjänstetandläkarna sedan minst 12 månader tillbaka skickas ytterligare en signal till Saco Folksam Försäkrings AB/Akademikernas inkomstförsäkring.

Signalen skapar ett automatiskt brevutskick med ansökningsblankett till dig.

3. Du fyller i och skickar tillbaka ansökningsblanketten per post till försäkringsbolaget.

Endast den ifyllda ansökningsblanketten samt en kopia på eventuellt beslut om rätt till ersättning från trygghetsavtal ska skickas in, inga andra handlingar behövs.

4. När din ansökan kommit in kontrolleras ditt medlemskap i Tjänstetandläkarna.
5. Digital avstämning mot a-kassan om det finns ett beslut i ärendet.

Om det gör det kan ansökan handläggas och ärendet placeras då i en handläggningskö. Målsättningen är att fatta beslut inom 5 arbetsdagar.

6. Rätten till ersättning utreds med hjälp av de handlingar som finns hos a-kassan.

När beslut har fattats i ärendet registreras uppgifterna i försäkringsbolagets försäkringssystem. Beslutsbrev skickas till dig per post.

7. När ärendet registrerats i försäkringssystemet sker utbetalningarna automatiskt mot a-kassans utbetalningar och utbetalas veckan efter a-kassans utbetalning.

Första möjliga utbetalning sker veckan efter att ärendet har registrerats i försäkringssystemet och då får du också ersättning för alla veckor som du redan har fått a-kassa utbetald.

8. En specifikation för utbetalningen skickas per post.

Där framgår vilka ersättningsveckor utbetalningen avser, beloppet och hur många dagar du har kvar i din ersättningsperiod.

Ersättning betalas ut så länge du har rätt till enligt den försäkring/de försäkringar du har.