Förändringar i pensionsavtalen

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

Pension

Förändringar i pensionsavtalen

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner eller är som är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procent.

För de anställda som idag omfattas av KAP-KL kommer flertalet att föras över till AKAP-KR och därmed få 1,5 % högre pensionsavsättning. Vissa anställda kommer dock fortsatt att omfattas av KAP-KL. Det gäller bland annat de som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande. Från och med 1 januari 2023 ändras även uttagsreglerna i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Du kan gå in och läsa mer om detta här.

 

Få koll på din pension

Ta reda på om du har tjänstepension.

Se över din framtida pension, blir den tillräcklig?

Kan du komplettera med ett eget pensionssparande eller öka avsättningen till ett sådant sparande om det behövs?

Besök gärna www.minpension.se 

Få-koll-på-din-Pension