Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

Beach toys

Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

Reglerna om dygnsvila skärps i en överenskommelse mellan SKR och Sobona och de fackliga parterna Kommunal, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen (där Tjänstetandläkarna ingår) och Allmän kommunal verksamhet.

Du kan gå in och läsa mer om detta https://www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikeralliansen/aktuellt/nya-regler-kring-arbetstid/