TT-kanalen Nr 1 2023

header

Signerat – Chaim Zlotnik

De yngres entusiasm

"Alla måste känna att de kan utvecklas kontinuerligt under arbetslivet."

Läs mer

Chiam Zlotnik Ordförande Tjänstetandläkarna
ny i yrket

Student

Ny i yrket - vad får jag för lön?

Du har avslutat en av landets mest attraktiva och kvalificerade utbildningar och nu börjar livet som legitimerad – och inte minst avlönad! – tandläkare. Men vad kan du förvänta dig för lön i din första anställning? Tjänstetandläkarna guidar dig inför din första löneförhandling.

Läs mer

Rapport från 2022 års lönekonferenser

Under hösten har Tjänstetandläkarna genomfört tre traditionsenliga lönekonferenser på olika håll i landet. Syftet med lönekonferenserna är att uppdatera samtliga lokalavdelningar om aktuellt löneläge och tillsammans gå igenom faktorer som kan påverka lönestrukturen, som till exempel sjuktal, pensionsavgångar och vakanser.

Läs mer

plånbok
lojalitetsplikt

Lojalitetsplikt - en dold klausul i alla anställningsavtal

Lojalitetsplikt är en så kallad ”dold klausul” i alla anställningsavtal. Den gäller oavsett om du och din arbetsgivare har skrivit någonting om lojalitet i avtalet. Den finns inte nedskriven i någon lag, utan dess innebörd definieras i domstolspraxis.

Läs mer

Susanna funderar

Männen tjänar mer än kvinnorna

"Det ska finnas löneskillnader och det är alltid svårt att i ett system med individuell och differentierad lönesättning säkerställa att den inte är osaklig på individnivå. Men när det på totalen är skillnad känns det som att det kan finnas anledning att fundera över sakernas tillstånd."

Läs mer

susanna funderar
rene

René är ny ombudsman på Tjänstetandläkarnas kansli

Du kanske redan har sett på våra sociala medier eller vår hemsida att vi på Tjänstetandläkarnas kansli i Stockholm har fått en ny ombudsman? TT-kanalen låter oss lära känna honom ytterligare!

Läs mer

robert heymann

5 frågor

till Robert Heymann, övertandläkare med dr inom käkkirurigi, Karolinska sjukhuset

Läs mer

fråga ombudsmannen

Ombudsmannafrågan

"Jag är anställd på en privat klinik och ska snart gå på föräldraledighet. Min kollega på kliniken som inte är tandläkare får föräldraledighetstillägg, men min chef säger att jag inte har rätt till det. Om vi arbetar på samma arbetsplats, borde vi inte ha rätt till samma förmåner?"

Läs svaret

Dina medlemsförmåner

Som medlem i Tjänstetandläkarna kan du ta del av olika medlemsförmåner. Du kan bland annat teckna unika försäkringar till fördelaktiga premier, hyra fritidslägenheter i fjällen och på Gran Canaria, ta del av olika bankerbjudanden och rabatterade priser på hotellkedjor.

Läs mer här

Nytt jobb?

Kontakta alltid den lokala företrädaren för Tjänstetandläkarna innan du börjar ett nytt jobb så får du aktuell löneinformation. Kontaktuppgifter till ditt lokala ombud hittar du här.