Tandvårdsstödet

Tjänstetandläkarnas policy: 

 • Tandvårdsstödet bör långsiktigt utvecklas till samma ersättningsnivåer som gäller för hälso- och sjukvården. På kort sikt bör åtgärder vidtas som stimulerar till regelbunden tandvård. En prioriterad åtgärd är att avskaffa det lägre karensbeloppet
   
 • Ersättning till vårdgivarna ska ge kostnadstäckning
   
 • Den landstingsfinansierade specialisttandvården samt barn- och ungdomstandvården ska vara kostnadstäckande
   
 • Tandvårdsstödet ska vara baserat på principen om att fri etablering och fri prissättning ska gälla
   
 • I förhandlingar om system med tandvårdsersättning verkar föreningen för att dessa blir konkurrensneutrala och att ersättningen är kostnadstäckande
Stallningstaganden-Tandvardsstodet

Vi vill förbättra tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet är en av de faktorer som inverkar mest på tandläkarnas yrkesutövning och det påverkar även befolkningens besöksfrekvens inom tandvården. För föreningen är det viktigt att delta i utvecklingen av tandvårdsstödet för att få ett system som fungerar så bra som möjligt ur behandlarperspektiv, något som är särskilt angeläget nu när det tredje steget i tandvårdsreformen är aktuellt.

Det nuvarande stödet har utformats i en riktning som framförallt syftar till att stärka högkostnadsskyddet och att få fler att regelbundet besöka tandvården. Trots det har kostnaderna för tandvård ökat för drygt 90 % av patienterna sedan stödet infördes. Tandvården har alltså blivit dyrare för nästan alla jämfört med det tidigare systemet. Patienterna som regelbundet besöker tandvården har heller inte ökat. Föreningen driver frågan om att avskaffa det lägre karensbeloppet, vilket skulle innebära billigare tandvård för i princip alla patienter.

Vårt långsiktiga mål

Föreningen verkar för att befolkningen på sikt ska erbjudas tandvård på samma villkor som hälso- och sjukvård. För att uppnå det målet behöver det nuvarande tandvårdsstödet förändras avsevärt. Tyvärr finns inte de politiska förutsättningarna att driva en sådan utveckling, men vi verkar för att alla förändringar som planeras i stödet ska ske med hänsyn till det långsiktiga målet.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.