Kollektivavtal för tandläkare anställda inom kommun och region

Tjänstetandläkarnas går med i AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund, där även Tjänstetandläkarna ingår, har under 2021 inte omfattats av det senaste villkorsavtalet i sektorn, Allmänna Bestämmelser 20. Från den 1 januari 2022 förändras det, då AkademikerAlliansen som en del i en större överenskommelse har accepterat avtalet.

Som en följd av avtalsförhandlingarna mellan AkademikerAlliansen och SKR/Sobona om ändringar i AB inför kommande förändringar i LAS, har AkademikerAlliansen accepterat avtalet. 

Läs mer