Förhandlingar om kollektivavtal för privatanställda inleds

Kollektivavtal

Ett förslag till kollektivavtal ska tas fram

Almega Vårdföretagarna och Tjänstetandläkarna har under en längre tid fört samtal om att teckna kollektivavtal för tandläkare. Tandläkarna i den privata tandvården har av historiska skäl inte tidigare omfattats av kollektivavtal. Nu har parterna enats om att ta fram ett förslag till kollektivavtal som är särskilt anpassat för tandläkare inom privat tandvård. 

Chaim Zlotnik styrelse

Avsikten är att förslaget ska vara klart under 2023. Sedan tidigare finns kollektivavtal för tandsköterskor, tandhygienister och annan tandvårdspersonal med Unionen och SRAT.

Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik är väldigt nöjd med att detta arbete nu kan påbörjas.

"Vi har länge fört samtal med Almega Vårdföretagarna kring detta och ser fram emot ett konstruktivt samarbete för att få fram ett avtal som bägge parter ser fördelar med. Vi har många medlemmar anställda i den privata sektorn och vi tror också att den gruppen kommer att öka. Det är en trygghet för de anställda att veta att viktiga anställningsvillkor är omhändertagna i ett kollektivavtal och vi ser fram emot att ett sådant omfattar även denna grupp."