För få tandläkare i glesbygden

Det har i media under sommaren varit en del uppmärksamhet kring problemet med avsaknad av tandläkare i vissa delar av landet. Det här är inget nytt problem och Tjänstetandläkarna har i många år ägnat sig åt den frågan både i det lokala liksom i det centrala fackliga arbetet. Underbemanning av tandläkare och övrig tandvårdspersonal är inte bara ett problem för patienterna som inte får den tandvård de så väl behöver. Det blir också ett problem för tandläkarna, för få tandläkare innebär ofta en pressad arbetssituation. Att ständigt ha för mycket att göra och känslan av att inte hinna med kan ge många negativa bieffekter som till exempel sjukskrivningar och personal som säger upp sig från sin anställning. Just sådana faktorer som ju faktiskt är extra viktigt att försöka undvika inom de områden där det redan är svårt att rekrytera tandläkare.

Från Tjänstetandläkarnas sida tror vi att det går att få tandläkare att arbeta i hela Sverige men att det måste erbjudas attraktiva villkor för att locka tandläkare till alla delar av landet.

Några av de faktorer Tjänstetandläkarna anser är angelägna att beakta för att bemanna kliniker belägna i glesbygd är bland annat

  • bra lön
  • bra ledarskap
  • bra utvecklingsmöjligheter
  • stora möjligheter att påverka arbetssituationen som t ex arbetsutbud och schemaläggning

Tjänstetandläkarna fortsätter sitt arbete för attraktiva villkor för tandläkare i hela landet för att på så sätt också möjliggöra att det finns tillgång till tandläkare för alla patienter. För Tjänstetandläkarnas del är det i det arbetet också viktigt att säkerställa att vårdgivaren kan få kostnadstäckning för sin verksamhet vilket i sin tur förutsätter en fri prissättning. Det är också nödvändigt med fri etableringsrätt.