Försäkringskassan varnar: Låna inte ut din legitimation!

Vid kontroller har Försäkringskassan funnit att det förekommer att någon annan än den som faktiskt utfört vården anges vara behandlare. Det kommer också impulser till Försäkringskassan om att ej legitimerade tandläkare utför vård och använder någon annans namn. 

Försäkringskassan skulle därför vilja göra dig uppmärksam på vilka konsekvenser det kan få för dig som behandlare:

De allra flesta vill och gör rätt för sig, men tyvärr finns det tandläkare och tandhygienister som medvetet lånar ut sin legitimation. Det kan till exempel handla om att man får ersättning för att man lånar ut sitt namn, eller vill hjälpa en kompis som sökt men inte fått en legitimation. Det finns även kliniker där man inte har individuella lösenord till journalsystemen och därför lånar ut sitt namn och sin legitimation till sina kollegor. Det finns också exempel där man inte medvetet, utan genom slarv med lösenord till journalinloggningen, gör att namn och legitimation kan användas av andra.

Vad kan hända?

Det är uppenbart olämpligt att låna ut sin identitet i alla sammanhang då det kan medföra omedelbara risker och framtida problem. Några exempel på problem som kan inträffa.

  • När Försäkringskassan gör återkrav bokförs återkravsbeloppen alltid på behandlaren. Om man någon gång skulle vilja starta eget och ansöker om anslutning utför vi en kontroll av bland annat hur stora återkraven varit för personer med väsentligt inflytande. Det kan medföra att anslutning nekas vid stora återkrav även om de orsakats av någon som använt identiteten.
  • Om Försäkringskassan upptäcker att en ej legitimerad behandlare utfört vård kommer det att ställas återkrav och beslutas om avanslutning av vårdgivaren.
  • Om det uppstår problem med behandlingen eller om den granskas av IVO blir den person som står i journalen ansvarig även om det är en annan behandlare som utfört vården.
  • Olämpliga läkemedel kan förskrivas vilket kan medföra granskning av IVO.
  • Försäkringskassan gör kontroller om personer med sjukpenning, föräldrapenning och andra förmåner samtidigt arbetar. Om till exempel en sjukskriven tandläkares personnummer används av någon annan under sjukskrivningen kan det leda till misstanke om bidragsbrott.

Varför lånar man någon annans personnummer?

Försäkringskassan har funnit att anledningen till att man använder någon annans legitimation handlar till exempel om personer som har en utbildning men saknar en svensk legitimation. Det finns också personer som fått sin legitimation indragen av HSAN men trots det fortsätter att arbeta. Det finns också exempel på personer som är legitimerade tandläkare och som ”lånar” någon annans legitimation för att man inte vill att det ska synas i Försäkringskassans register att de utfört vård. De kan ha blivit nekad anslutning till tandvårdssystemet på grund omfattande brister i att hantera tandvårdsstödet. Det kan också vara av skatte- eller bidragsskäl som de inte vill förekomma i tandvårdsregistret, eller att det är en ej godkänd bisyssla. Det har också nämnts skäl som att slippa betala för många journallicenser eller för att kunna tillämpa referenspriser för specialist.

Vad kan du göra?

- Låna inte ut ditt namn och personnummer till någon inom vården.

- Blir du erbjuden ekonomisk ersättning, tacka nej.

- Skydda alltid dina personliga inloggningsuppgifter i journalsystemet.

- När du slutar på en mottagning byt lösenord till dator och journalsystem innan du lämnar verksamheten, allt för att minimera risken för att din inloggning missbrukas.

 

För Försäkringskassan
Lars Sjödin
Försäkringskodontologisk koordinator

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.