Överenskommelse om dygnsvila

AkademikerAlliansen har träffat en tilläggsöverenskommelse med SKR och Sobona om dygnsvila för medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Arbetstagaren har i grundöverenskommelsen rätt till minst 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Centrala parter inrättar nu ett dispensförfarande som ska tillämpas restriktivt. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt AB § 13 mom. 5 eller motsvarande bestämmelse i bilaga till Allmänna bestämmelser (AB) kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. 

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. Till begäran om dispens ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB ska kunna förläggas och en beskrivning av varför det inte är möjligt. Innan en begäran om dispens ska sedvanlig MBL-förhandling genomföras. Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd.

 

På det fackliga temat

Fler nyheter

15 september, 2023

Medlem nekades sjukpenning – får nu rätt i Kammarrätten

Det rörde sig om cirka ett halvårs sjukpenning som medlemmen inte hade fått ut från Försäkringskassan. Medlemmen fick hjälp av Tjänstetandläkarna att överklaga beslutet ända upp i Kammarrätten. Enligt ett beslut meddelat i juni går Kammarrätten nu på me...
14 september, 2023

Vad är en arbetsskada?

Använda CSS-klasser: gt-row-small - Lagd i raderna som innehåller längre text.gt-news-single-contact-row - Läggs i radinställningar för kontaktuppgifter, lägg i egen rad. Grid 8/12+4/12gt-text-cta-row - Mindre CTA-knapp/puff. Passar bra för tex länkar...
14 september, 2023

Dygnsvila – så kan ni ta stöd av forskningen

Använda CSS-klasser: gt-row-small - Lagd i raderna som innehåller längre text.gt-news-single-contact-row - Läggs i radinställningar för kontaktuppgifter, lägg i egen rad. Grid 8/12+4/12gt-text-cta-row - Mindre CTA-knapp/puff. Passar bra för tex länkar...