Facebookpolicy

Vi på Tjänstetandläkarna ser vår Facebook-sida som en mötesplats för oss och våra medlemmar. Inlägg och diskussioner som rör verksamheten, medlemskap och tandvårdsfrågor välkomnas.

Inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, hotfulla eller irrelevanta, samt marknadsför andras verksamheter, bryter mot personuppgiftslagen eller liknande kommer att raderas. Följare som uppvisar sådant beteende kommer att stängas av och rapporteras till Facebook. Om du lägger märke till något av ovanstående så är vi tacksamma om du meddelar det till oss omgående.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på vår sida. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Vänligen var uppmärksam på att allt innehåll och inlägg måste följa Facebooks användarvillkor och Facebook´s Private Policy, http://www.facebook.com/legal/terms 

Vi rekommenderar att du använder taggnings-funktionen om du vill uppmärksamma våra inlägg för vänner eller bekanta. På så sätt informerar du dem om att deras namn finns på vår sida.

Facebook är primärt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna plattform. Däremot är Tjänstetandläkarna att anse som ansvariga för viss behandling som sker på vår sida, därför vill vi informera dig om vår personuppgiftsbehandling.

Finner du att något på vår sida strider mot lag eller som du av andra skäl önskar få borttaget är du välkommen att kontakt oss. 

Har du frågor som är olämpliga att ta upp på Facebook är du välkommen att kontakta kansliet på tel: 08-54 51 59 80, eller e-post: kansliet@tjanstetandlakarna.se