Välkommen till digitalt informationsmöte med KPA den 10 maj.

Din tjänstepension är väldigt viktig den dagen du ska sluta arbeta. Men hur fungerar tjänstepensionen egentligen och hur mycket pengar sätter arbetsgivaren av till det?

Sedan den 1 januari 2023 har vi ett nytt tjänstepensionsavtal inom den regionala sektorn, AKAP-KR. Under mötet kommer vi att göra en kortare historisk överblick för att därefter gå igenom AKAP-KR som gäller för alla från den 1 januari, men med undantag för vissa grupper av anställda. Under mötet redogörs därför också för pensionsavtalet KAP-KL som fortfarande kommer att gälla för många. Passa på att få information om denna mycket viktiga del i din anställning. Det kommer självklart att finnas utrymme för frågor men observera att det inte erbjuds någon rådgivning eller vägledning varken för grupper eller enskilda.

Mötet vänder sig till dig som är anställd inom folktandvården eller någon annanstans inom region.

 

För att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna delta så finns det två tider att välja på den 10 maj, kl 12.00-13.00 eller kl 17.00-18.00. Anmälningslänk har du fått i medlemsbrev #2 april 2023

Tid och plats

Den 10 maj 2023 kl 12.00-13.00 eller 17:00 - 18:00

Tjänstetandläkarna-lön

Anmälan

Webinar med anmälningslänk i medlemsbrev April #2 2023

Frågor?

Kontakta:

René Wiltoft Möller, tel 08-54515982 / rene@tjanstetandlakarna.se