Kriminalitet inom vården

Oerhört bekymmersamt

Tandvårdssystemet utnyttjas

DN har i en artikel den 10 november 2021 uppmärksammat att kriminell verksamhet pågår inom tandvården genom att oseriösa aktörer utnyttjar tandvårdssystemet. På ett otillbörligt sätt har dessa aktörer fått pengar utbetalt från tandvårdsstödet till sina verksamheter.

 
Chaim Zlotnik, Tjänstetandläkarnas ordförande:

"Inom Tjänstetandläkarna är fenomenet känt sedan tidigare och det är ett problem som bekymrar föreningen"

Chiam Zlotnik Ordförande Tjänstetandläkarna

"Vi har en bra och regelbunden kontakt med Försäkringskassan och har därför fått kännedom om den kriminalitet som dessvärre kunnat ses inom tandvården under de senaste åren. Vi ser det som ytterst bekymmersamt att statliga bidrag som ska gå till patienterna kommer ner i fickor där de inte alls ska vara.

Från Tjänstetandläkarnas sida är vi därför positiva till att Försäkringskassan kan utveckla sina system och arbetsmetoder så att medvetet missbruk av tandvårdssystemet kan beivras. Vi hoppas också på ett utökat samarbete mellan myndigheterna så att de kan få ännu bättre förutsättningar att upptäcka den här typen av oegentligheter.

Det är viktigt att betona att den övervägande majoriteten av aktörer inom tandvården är seriösa och har ett stort engagemang för sina patienters väl och ve. Det gör att man som patient kan känna sig trygg när man går till tandläkaren. De aktörer som kommer in i tandvården för att enbart tillskansa sig pengar är ytterst få men resultatet blir ändå kännbart.

Förutom det ekonomiska perspektivet är dessa aktörer också oseriösa arbetsgivare. Det är en annan aspekt av det här fenomenet. Som facklig organisation är det viktigt för oss att tandläkare är anställda hos arbetsgivare som erbjuder bra anställningsvillkor liksom en trygg och säker arbetsmiljö.

Tandläkare ska arbeta på kliniker där patientsäkerheten står högst på dagordningen och där de kan arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Oseriösa aktörer har ofta inget intresse av att följa vare sig patientsäkerhetslagstiftning eller arbetsrättslig lagstiftning vilket kan bli förödande för den som är anställd på en sådan klinik.

För både samhället, patienter och tandläkare är det därför viktigt att myndigheter får de redskap som de behöver för att komma till rätta med det här problemet."

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.