Chaim
Signerat – Chaim Zlotnik

Många krav på tandläkaren

 

"Patienten vill att behandlingen ska vara snabb, smärtfri och billig. Arbetsgivaren vill att behandlingen ska vara snabb, effektiv och produktiv. "

 

 

Ledaren TT-kanalen 3–23

 

Många krav på tandläkaren

Ibland är det svårt att få alla bitar att falla på rätt plats. De prioriteringar vi ständigt måste göra sker utifrån många olika principer. Patienten vill att behandlingen ska vara snabb, smärtfri och billig. Arbetsgivaren vill att behandlingen ska vara snabb, effektiv och produktiv. Inom regionen så vill de att tandvården ska vara en agil, effektiv och rörlig verksamhet som är nästan gratis. Därtill kommer olika myndigheter med sina krav som exempelvis Försäkringskassan, TLV, IVO, Strålsäkerhetsmyndigheten och ytterligare på det olika lagstiftningar som vi ska förhålla oss till. Det är helt enkelt mycket som ska hanteras. Utöver detta arbetar vi med en teknik som ibland fallerar. Själv fick jag idag helt plötsligt byta rum mitt i behandlingen för att tekniken inte fungerade som den skulle. Det innebar en minst sagt stressig situation. Någon som känner igen sig? Ibland går ekvationen inte riktigt ihop och när kraven blir omöjliga leder det lätt till ett splittrat fokus.

Vi som arbetar inom regionen arbetar också inom regelsystemet för offentlig upphandling. Vid en offentlig upphandling är det viktigt att vara noga i kravspecifikationen och uppföljningen. Är kravställaren inte det är det lätt att hamna i det billigaste alternativet som tyvärr över tid inte alltid är det bästa vilket kan bli en ytterligare utmaning i en redan ansträngd arbetssituation

Det måste vara varje behandlares rätt att hitta ett sätt att hantera den egna situationen utifrån alla olika krav som ställs. Jag menar att arbetsgivaren måste vara lyhörd inför det. Vi måste som arbetsgivare och arbetstagare kunna föra en dialog med varandra. Att ha en bra och förtroendefull relation kollegor och chefer sinsemellan är viktigt och tiden det tar för en bra sådan måste prioriteras. I förlängningen ger det en bra verksamhet med nöjda patienter. Nöjda patienter gör alltid att arbetet blir roligare och det tjänar alla på.

 

På det fackliga temat

Fler nyheter

15 september, 2023

Medlem nekades sjukpenning – får nu rätt i Kammarrätten

Det rörde sig om cirka ett halvårs sjukpenning som medlemmen inte hade fått ut från Försäkringskassan. Medlemmen fick hjälp av Tjänstetandläkarna att överklaga beslutet ända upp i Kammarrätten. Enligt ett beslut meddelat i juni går Kammarrätten nu på me...
14 september, 2023

Vad är en arbetsskada?

Använda CSS-klasser: gt-row-small - Lagd i raderna som innehåller längre text.gt-news-single-contact-row - Läggs i radinställningar för kontaktuppgifter, lägg i egen rad. Grid 8/12+4/12gt-text-cta-row - Mindre CTA-knapp/puff. Passar bra för tex länkar...
14 september, 2023

Dygnsvila – så kan ni ta stöd av forskningen

Använda CSS-klasser: gt-row-small - Lagd i raderna som innehåller längre text.gt-news-single-contact-row - Läggs i radinställningar för kontaktuppgifter, lägg i egen rad. Grid 8/12+4/12gt-text-cta-row - Mindre CTA-knapp/puff. Passar bra för tex länkar...