Kompetensutveckling för Tjänstetandläkarnas förtroendevalda

Pågående konferens för förtroendevalda

Som alltid under maj månad har Tjänstetandläkarna haft två intensiva utbildningsdagar. Denna gång vad det drygt 50 förtroendevalda från hela landet som samlades på Lidingö utanför Stockholm.

För Tjänstetandläkarna är det viktigt att de lokala förtroendevalda är uppdaterade i alla de många olika områden som påverkar medlemmarnas anställningar. En utgångspunkt i dessa konferenser är alltid att innehållet ska vara sådant som kommer till nytta i det lokalfackliga arbetet.

Ett område som närmast är att betrakta som ett obligatorium vid alla interna utbildningskonferenser är lön. Det är ett område där förhandlingar pågår i princip året om. När ett års förhandling är avslutat är det dags att göra en utvärdering och förbereda sig för kommande års förhandling. I år har det varit extra intressant att ta del av utfallet i de olika avdelningarna då ju inflationen har varit hög och inneburit en rejält minskad köpkraft. I många avdelningar avslutades årets löneförhandlingar innan riktmärket från industrisektorn på en lönehöjning på 4,1 procent var klar. Det innebar att inte alla avdelningar fått en generell höjning på 4,1 procent och det är nu viktigt att förbereda sig för nästa års förhandlingar för att försöka möjliggöra en kompensation för det.

IMG_0042

Ett annat viktigt område men som nästan fallit i glömska är den statliga arbetsskadeförsäkringen. Därför var det viktigt att återigen belysa och påminna om den. Sedan flera år tillbaka är regelsystemet dessvärre sådan att det är svårt att erhålla ersättning från arbetsskadeförsäkringen vilket gör att många inte längre tänker på den eller överhuvudtaget känner till dess existens. Det är olyckligt att den blir alltmer bortglömd eftersom det är en viktig försäkring som alla som arbetar faktiskt omfattas av.  Arbetsgivaren har en skyldighet att anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan.  Kunskapen om den möjlighet till ersättning som kan utgå för individen vid en skada är tyvärr många gånger låg. Det ligger också på den enskilde som blivit utsatt för skada att själv söka ersättning. Den statliga arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan och ger ersättning för inkomstförlust när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, vid behov av tandvård eller hjälpmedel. För anställda i folktandvården kompletteras den försäkringen även med TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) där även ersättning för kostnader vid inkomstförlust, kostnader vid t ex läkarbesök, bestående besvär, ärr, sveda och värk ingår. Den försäkringen finns hos AFA. Har du frågor kring det här med arbetsskador får du gärna höra av dig till oss på Tjänstetandläkarna eller gå in på www.arbetsskadeguiden.se  som är ett samarbete mellan Försäkringskassan och AFA för närmare information.

IMG_0041

Anställningstrygghet är en av de allra viktigaste delarna i arbetslivet. Att vara trygg i att inte vara utlämnad till en enskild arbetsgivares godtycke och att det faktiskt finns strikta regler kring när en anställning får upphöra är viktigt i ett väl fungerande arbetsliv. Som alltid när människor är involverade i olika situationer i en anställning är det inte alltid svart eller vitt. När finns sakliga skäl för en uppsägning och när gör det inte det? Alla möjliga situationer kan uppstå och där det kan vara svårt att veta vilka krav som kan ställas både på den anställde och på arbetsgivaren och om tillräckligt mycket har gjorts från respektive parts sida. Allt inom ramen för den skyldighet man har både som anställd och arbetsgivare. Ett viktigt budskap från föreläsaren som i mer än 20 år drivit svåra arbetsrättsliga tvister är att försöka prata med varandra för att lösa problem innan de blir för stora.

Ett annat ämne som behandlades var rätten till a-kassa. Att prata arbetslöshetsförsäkring när det finns så gott om arbete för tandläkare kan kanske upplevas märkligt men det finns många situationer när det är viktigt att känna till det regelsystemet. Vad händer om jag säger upp mig själv, kan jag få a-kassa då? Vad händer om jag blir sjuk och inte kan stanna kvar hos arbetsgivaren eller arbetsgivaren säger upp mig? Många olika situationer kan uppstå under arbetslivet då det är viktigt att ha klarhet i hur beslut om ersättningen från a-kassa påverkas och vilken ersättning jag kan få.  Vid funderingar inom det här området är ett stalltips att direkt kontakta a-kassan eftersom reglerna många gånger är snåriga och olika situationer påverkar rätten till ersättning på olika sätt.

Ytterligare andra ämnen som behandlades var handledning, rätten till ledighet i olika situationer för den anställde, samt hur den fackliga parten kan få till en bra samverkan med arbetsgivaren.

Image (3)

Självklart fanns det mellan alla föreläsningspassen tid för nätverkande över en kopp kaffe eller en bit mat. Nog så viktigt för att kunna få ta del av olika sätt att arbeta och organisera arbetet runt om i landet. Att solen sken på alla Tjänstetandläkarnas representanter under dessa två dagar gjorde verkligen inte saken sämre och när vi skildes åt var vi alla förhoppningsvis lite klokare. Är du själv intresserad av att engagera dig fackligt? Tveka inte att höra av dig till din lokalavdelning.

 

På det fackliga temat

Fler nyheter

15 september, 2023

Medlem nekades sjukpenning – får nu rätt i Kammarrätten

Det rörde sig om cirka ett halvårs sjukpenning som medlemmen inte hade fått ut från Försäkringskassan. Medlemmen fick hjälp av Tjänstetandläkarna att överklaga beslutet ända upp i Kammarrätten. Enligt ett beslut meddelat i juni går Kammarrätten nu på me...
14 september, 2023

Vad är en arbetsskada?

Använda CSS-klasser: gt-row-small - Lagd i raderna som innehåller längre text.gt-news-single-contact-row - Läggs i radinställningar för kontaktuppgifter, lägg i egen rad. Grid 8/12+4/12gt-text-cta-row - Mindre CTA-knapp/puff. Passar bra för tex länkar...
14 september, 2023

Dygnsvila – så kan ni ta stöd av forskningen

Använda CSS-klasser: gt-row-small - Lagd i raderna som innehåller längre text.gt-news-single-contact-row - Läggs i radinställningar för kontaktuppgifter, lägg i egen rad. Grid 8/12+4/12gt-text-cta-row - Mindre CTA-knapp/puff. Passar bra för tex länkar...