Föreningsmöte och utbildningskonferens

Årsmöte 2023

Årsmötet är Tjänstetandläkarnas högsta beslutande organ. Till det samlas ombud från föreningens lokalavdelningar, vilka företräder respektive avdelnings medlemmar i de beslut som tas om t. ex. föreningens verksamhetsplan och budget för det kommande året. Under mötet hålls även val av styrelse, revisorer samt valberedning.

Till mötet bjuds ombud från samtliga lokalavdelningar in.

Föreningsmöte

Årets föreningsmöte 

1 december 2023
Stockholm

Plats:        Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Tid:           Kl 10.00 - 17.00       

                   Kaffe serveras från kl 9:00

Föreningsmötet hålls under en liten del av den fackliga utbildningsdag som riktar sig till de lokala ombuden från Tjänstetandläkarnas lokalavdelningar. Utbildningsdagen är en del i föreningens arbete med att hålla lokalavdelningarna kunskapsmässigt uppdaterade.  

Motioner till föreningsmötet

Avdelning och enskild medlem kan lämna in motion till föreningsmötet. Det ska göras senast 45 dagar före föreningsmötet. Det innebär att sista dag för att motionera är den 17 oktober. Motion kan skickas till kansliet@tjanstetandlakarna.se eller till föreningens vanliga postadress Tjänstetandläkarna, Bredgränd 5, 111 30 Stockholm.

Anmälan och deltagande

 

 

Anmäl dig här!

Vi vill ha din anmälan senast den 13 oktober 2023.