Vi är mitt i pågående avtalsrörelse

 

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Tjänstetandläkarna och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.

Att kunna rekrytera tandläkare och specialister är en förutsättning för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet.

Dagens utmaning att hitta rätt kompetens kommer troligen att hålla i sig de kommande tio åren. Vid förhandlingsbordet har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation Sobona chansen att visa att de tar denna utmaning på allvar. AkademikerAlliansen lämnade ett flertal förslag på attraktiva villkor strax före jul.

― Vi vill fortsätta ha långsiktiga villkor och värnar om det tillsvidareavtal som gäller för våra medlemmar. Våra avtal ska göra det möjligt för specialister att få både stabila och individuellt anpassade arbetsvillkor, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Nu hoppas vi på konstruktiva och lösningsfokuserade förhandlingar för att möta kompetensutmaningarna i kommuner, regioner och kommunala företag.

Anställningsvillkoren i sektorn behöver hålla jämna steg med andra sektorer på arbetsmarknaden. Annars riskerar arbetsgivare i kommuner och regioner att gå miste om viktig spetskompetens. Alla anställda behöver också trygga anställningar och förutsättningar för återhämtning och balans mellan arbete och privatliv.

22114916-kontorsmiljo-i-skandinavien

Övergripande vill vi att:

 • Akademisk kompetens ska utvecklas och värdesättas
 • Akademiker ska ha tydliga löneprocesser
 • Akademiker ska ha trygga anställningar
 • Akademiker ska kunna påverka sina villkor
 • Akademiker ska ha förutsättningar för återhämtning
 • Akademiker ska ha förutsättning att kunna utöva gott ledarskap

För att uppnå våra övergripande mål yrkar vi bland annat på:

 • att det tydligt framgår i avtalet att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för kompetensutveckling. Detta är något som ingår i återkommande utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef och som formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
 • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
 • att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas samtidigt som rätten till olika löneutfyllnader behöver moderniseras.
 • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.
 • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
 • att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
 • att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.

 

Vill du läsa hela yrkandeinriktningen kan du klicka här.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.