Yrkesutövning

Tjänstetandläkarnas policy: 

  • I frågor om tandläkares yrkesutövning ska det ansvar som följer av legitimation och etiska regler beaktas särskilt
Ställningstaganden-yrkesutovning

Anställda tandläkares yrkesutövning

Tandläkare ska utöva sitt yrke med ett etiskt, under eget yrkesansvar samt efter arbetsgivarnas riktlinjer. Dessa förutsättningar kan ibland komma i konflikt med varandra, exempelvis när Socialstyrelsen, arbetsgivaren och den enskilda tandläkaren bedömer en situation på olika sätt.

Tjänstetandläkarna verkar för att självständigheten inom yrkesrollen inte minskar och för att skydda tandläkarens rätt att bedöma hur tandvården ska utföras i det enskilda fallet, speciellt med tanke på att tandläkarna står i ett särskilt ansvarsförhållande till patienter och myndigheter.

Föreningen driver även andra frågor som har med yrkesutövning att göra, exempelvis vill vi minska den negativa tidspress som tandläkare utsätts för, förhindra otillräcklig kompetensutveckling och vidareutbildning, förenkla upphandlingsförfarandet för att inte riskera patientsäkerheten, etc.

 

Tandläkarförbundet talar för hela kåren 

Frågor som rör tandläkarnas yrkesutövning och som är likartade oavsett om tandläkaren är vetenskapligt verksam, företagare eller anställd handläggs gemensamt inom Sveriges Tandläkarförbund.

Tjänstetandläkarna ansluter sig också till de etiska riktlinjer som förbundet antagit och som rör tandläkarnas yrkesutövning.