Chefsfrågor

Tjänstetandläkarnas policy: 

  • Chefer inom tandvården ska i första hand vara tandläkare
  • Chefers anställnings- och arbetsvillkor ska vara sådana att uppdraget i allmän mening anses attraktivt
  • Chefsuppdraget ska bygga på en balans mellan ansvar och befogenheter
  • Tandläkare som har chefsuppdrag ska ges möjlighet till odontologisk fort- och vidareutbildning
Glatt tandvårdsteam

Chefskap - en nyckel till en fungerande organisation

Cheferna är viktiga för övriga medlemmar och om möjligheterna att utöva ett gott chefskap inskränks går det ut över personalen, därför ställer vi krav på både gott chefskap och goda villkor att kunna utöva chefskapet.

Det råder en trend inom tandvården att tillsätta chefer som härstammar ur andra yrkeskategorier än tandläkare. Vår uppfattning är att det är tandläkare som ska vara chefer inom tandvården då det är viktigt att de som styr förutsättningarna för behandlarnas arbete har djup insikt i verksamheten för att förstå konsekvenser av olika beslut.

Chef på tillfälligt förordnande

Tjänstetandläkarna har accepterat att chefer tillsätts på viss tid, givet att vissa förutsättningar uppfylls. Bland annat bör tiden för chefskapet löpa över en viss längd. Den som förordnas chefskap under en viss tid ska ha en väldefinierad anställning som grund.