Tandvård i världsklass
kräver goda förutsättningar

Vårdkvalitet hänger ihop med de förutsättningar som behandlaren har att kunna utöva yrket. Vi verkar för att förmedla tandläkarnas aspekter på förändringar som kan ha betydelse för yrkesutövningen. 

Tjänstetandläkarna spelar en viktig roll i det påverkansarbete som bedrivs gentemot myndigheter, politiker, företagarorganisationer, patientorganisationer och övriga instanser som vill utveckla tandvården.

Ofta föreslås nya lösningar inom tandvården utifrån den drivande organisationens perspektiv. Då är det viktigt att det finns en part som ser vad förslagen ger för konsekvens för de som ska arbeta efter de nya förutsättningarna. Föreningen utgår från tandläkarens behandlarperspektiv i de ställningstaganden vi gör.

Med vår erfarenhet vet vi att goda arbetsförhållanden för den som utför vård i förlängningen också gynnar patienterna.

Områden inom tandvården som bevakas

Här nedan presenteras olika områden inom tandvården som vi bevakar och föreningens uppfattning om hur olika situationer påverkar tandläkarnas möjligheter att arbeta och vårda sina patienter.

Alla ställningstaganden utgår från medlemmarnas erfarenheter av hur det fungerar inom tandvården.