Chaim
Signerat – Chaim Zlotnik

Underskatta inte trivseln och balansen i arbetet

"Tandläkare är en grupp som är väldigt engagerade i sin gärning och som lätt kan komma att göra avkall på sig själva. Allt i strävan för att ge patienten en så bra vård som möjligt."

JAG HAR I TIDIGARE LEDARE varit inne på att mycket i vår tillvaro på arbetet handlar
om relation och balans. Arbetsgivarens ansvar för att främja en god arbetsmiljö är förvisso lagstadgad men i praktiken handlar det ofta om ett samspel mellan arbetsgivare, klinikledning, skyddsombud och varje enskild medarbetare.

INOM TJÄNSTETANDLÄKARNA är arbetsmiljöfrågor alltid högt upp på agendan. I det området ingår bl a relationen mellan arbetskamrater och balans i kraven på arbetsuppgifter som ska utföras. Här är det viktigt att vi förhåller oss till den arbetsledning som finns. När jag reflekterar kring det, då inser jag snabbt att det inte alla gånger är så lätt. Å ena sidan måste arbetsgivaren tydliggöra sina förväntningar på mig som anställd så att jag kan vara med och uppfylla verksamhetsmålen. Å andra sidan så handlar det om en dito förväntning från mig som arbetstagare. Vad har jag för möjligheter och förutsättningar för att uppnå arbetsgivarens verksamhetsmål? Förhoppningsvis hittar parterna ett gemensamt synsätt för att uppnå målen men eftersom arbetslivet alltid bjuder på överraskningar så krävs det en kontinuerlig och omsorgsfull dialog. Enkelt utryckt så måste arbetsgivare och arbetstagare prata med varandra och i samtalet respektera varandras åsikter och utgångspunkter för att bättre kunna förstå varandra och uppnå målen.

Tandläkare är en grupp som är väldigt engagerade i sin gärning och som lätt kan komma att göra avkall på sig själva. Allt i strävan för att ge patienten en så bra vård som möjligt. Att sätta ned den berömda foten är ibland nödvändigt om balansen i arbetet saknas MEN man bör inte vara så tydlig att man sätter ned sin fot på någon annans fot. Då kanske ingen lyssnar. När något skaver i arbetssituationen är det viktigt att ta upp det med arbetsgivaren för att kunna uppnå en positiv förändring. I någon mån är vi ju var och en våra egna skyddsombud med uppgift att säkerställa en god arbetsmiljö men även att bidra till en bra arbetsmiljö för alla. Många gånger kan det också vara enklare att vi gör det tillsammans. Det är därför facket finns.

På det fackliga temat

Fler nyheter

15 juni, 2022

Det nya omställningspaketet – detta innebär det

Det nya omställningspaketet - detta innebär detFörändringar i arbetsrätten Det nya omställningspaketet har röstats igenom Den 8 juni antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i arbetsrätten och om nya former av stöd för att arbetstagare i beho...