Chaim
Signerat – Chaim Zlotnik

Olika är bra

"Min förhoppning är att arbetsgivaren i en betydligt högre utsträckning än idag vill individanpassa sin verksamhet även ur arbetstagarens perspektiv" 

VI MÄNNISKOR SORTERAR, SYSTEMATISERAR och generaliserar gärna eftersom det underlättar vår tillvaro. Så gör även jag. Jag vet inte hur lång tid jag behöver för att jag på ett patientsäkert sätt inklusive trevligt bemötande ska kunna utföra en adekvat undersökning. Det jag vet är att 30 minuter, standardiserat och baserat på tidigare erfarenhet, brukar vara en bra utgångspunkt för mig då jag träffar en ny patient i övre medelåldern. Även om jag får arbeta enligt denna modell så är det inte alltid säkert att jag hinner med. Min ventil i dessa lägen är att sätta upp en ny tid och hoppas att jag hittar en sådan inom närmsta kvartalet. Med andra ord försöker jag anpassa patientomhändertagandet till att bli ett individcentrerat omhändertagande där patienten också medges ett inflytande över de förslag om behandlingar som jag ger. Jag är övertygad om att det är ett bra sätt för att kunna tillgodose patientens behov och över tid behålla patienten.

JAG HAR HITTAT MIN VARDAG men får ofta höra från andra att de tvingas in i en tidsplanering där de har svårt att hinna med. För många tandläkare är inflytandet över den egna tidboken helt enkelt för litet.

Det här är sannerligen inget nytt problem, vi har kunnat ta del av det bekymret i flera årtionden. Min fundering blir i stället varför det är så svårt för arbetsgivaren att ha en liknande inställning mot sina arbetstagare som vi tandläkare förväntas ha mot våra patienter. Jag upplever att patienter som tvingas in i en mall och ett omhändertagande som inte tilltalar dem väljer att gå någon annanstans, om det finns ett sådant alternativ. Det är nog något som många av oss ser även bland våra arbetskamrater.

MIN FÖRHOPPNING ÄR ATT arbetsgivaren i en betydligt högre utsträckning än i dag vill individanpassa sin verksamhet även ur arbetstagarens perspektiv. Olika perioder i livet betyder ofta olika behov inom ramen för anställningen. Jag är övertygad om att det kommer att gynna verksamheten på ett mycket positivt sätt att se den enskilde medarbetaren. Till min glädje ser jag att det finns arbetsgivare som redan har börjat pröva på det konceptet. Jag hoppas att det sprider sig.

Jag vill avsluta med att önska er alla God Jul och Gott Nytt År.

På det fackliga temat

Fler nyheter

25 januari, 2023

Erbjudande om prepperlåda som ger dig grunden till en bra krisberedskap!

Medlemserbjudande Erbjudande om prepperlåda för en bra krisberedskap! Beställning gör du här.  Folklådan är en genomtänkt prepperlåda som ger dig grunden till en bra krisberedskap till ett extra bra pris. Folklådan är framtagen av LO och erbjuds nu ä...
28 november, 2022

Viktiga nyheter om tjänstepension från januari 2023

Förändringar i pensionsavtalen Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023 Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner eller är som är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kom...
19 oktober, 2022

Åldersgränsen höjs för a-kassa och inkomstförsäkring

Åldersgränsen höjs för a-kassa och inkomstförsäkringFörändringar i arbetsrätten Åldersgränsen höjs för a-kassa och inkomstförsäkring Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 66 år för både medlemskap i a-kassan och för vår inkomstförsäkring. Sedan d...