Chaim
Signerat – Chaim Zlotnik

Jag vill ha grönare gräs

"På arbetsplatser där anställda är nöjda med sin situation både avseende lön och andra villkor och också känner att det finns goda möjligheter att utvecklas är man mer trogen sin arbetsgivare än när omständigheterna är tvärtom." 

BÅDE INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET gör stora ansträngningar för att säkra den höga kompetens som vi vill ha inom svensk tandvård. Utbildningen är ju inte färdig, trots erhållandet av legitimationen. Däremot har ett kunskapsstadium uppnåtts som innebär att tandläkaren bedöms självständigt kunna behandla sin patient.

Vi vet att det tar ungefär ytterligare lika många år som själva utbildningen innan hantverket börjar sätta sig i ryggraden och erfarenheten blir märkbar. Den erfarenheten är ovärderlig för både tandläkare, patient och arbetsgivare. Självklart kan det ta olika många år innan den erfarenheten uppnås men min bedömning är att vi nog pratar om femårscykler för att uppnå en bred kompetensnivå. Du ska då hunnit utföra många moment som finns i det odontologiska fältet, träffat en stor variation av patienter och dessutom hunnit följa upp dessa. Det är viktigt i kunskaps- och erfarenhetsinhämtandet att kunna nagelfara, utvärdera och dra lärdom av de egna praktiska och teoretiska ställningstaganden som gjorts samt sätta dessa i relation till nya ställningstaganden som ständigt görs i patientarbetet.

I DET SAMMANHANGET känner jag en oro över den höga personalomsättning som jag får rapporter om och som jag också ser i min egen vardag. Det tycks ligga i tiden att det är en stor rörlighet men hur blir det då med det livslånga lärandet?

Sett i det skenet är jag förvånad över att arbetsgivaren många gånger är handfallen och inte tillräckligt reaktiv över den ofta höga personalrörligheten. Arbetsgivare måste bli bättre på att rigga sin verksamhet så att de kan möta den utmaningen. Det ligger ett stort ansvar på arbetsgivare att handleda, omhänderta och stötta unga tandläkare. Det är också viktigt att erbjuda bra anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö. Jag har genom åren sett att på arbetsplatser där anställda är nöjda med sin situation både avseende lön och andra villkor och också känner att det finns goda möjligheter att utvecklas är man mer trogen sin arbetsgivare än när omständigheterna är tvärtom.

ÄR GRÄSET SAFTIGARE och grönare på andra sidan staketet? Min förhoppning är att alla de som ofta byter arbetsgivare slutligen hamnar rätt. Det tjänar både individen, patienten och arbetsgivaren på.

På det fackliga temat

Fler nyheter

28 november, 2022

Viktiga nyheter om tjänstepension från januari 2023

Förändringar i pensionsavtalen Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023 Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner eller är som är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kom...
18 november, 2022

Tjänstetandläkarna söker ny kollega

Ombudsman med intresse för kommunikation sökesVill du kombinera arbetet som ombudsman med lite kommunikationsarbete? Gillar du att ta eget ansvar och ha mycket kontakter? Då kan detta arbete vara något för dig!Arbetsbeskrivning Arbetet som ombudsman in...
19 oktober, 2022

Åldersgränsen höjs för a-kassa och inkomstförsäkring

Åldersgränsen höjs för a-kassa och inkomstförsäkringFörändringar i arbetsrätten Åldersgränsen höjs för a-kassa och inkomstförsäkring Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 66 år för både medlemskap i a-kassan och för vår inkomstförsäkring. Sedan d...