Det nya omställningspaketet

- detta innebär det

Förändringar i arbetsrätten

Det nya omställningspaketet har röstats igenom

Den 8 juni antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i arbetsrätten och om nya former av stöd för att arbetstagare i behov av omställning ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Det nya omställningspaketet innefattar förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS), inrättandet av ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd även för de som inte har kollektivavtal, och en ny form av studiestöd för omställning eller kompetensutveckling för att stödja livslångt lärande.

Som facklig part har vi varit kritiska mot till exempel förändringar i LAS som försämrar anställningstryggheten, och att en del ansvar som tidigare legat på arbetsgivaren nu förskjuts till att bli statens ansvar. Men det finns också aspekter av paketet som vi ser som mycket positiva, som till exempel de ökade möjligheterna för yrkesaktiva att vidareutbilda sig mitt i karriären.

Omställningspaketet kommer att påverka vårt kollektivavtal med kommun och region, delvis genom förändringar som är avhängiga förändringarna i LAS.

Omställningspaketets lagförändringar träder i kraft den 30 juni 2022, och kommer i huvudsak börja tillämpas från den 1 oktober 2022.

På regeringens hemsida kan man läsa om frågor och svar om det nya omställningspaketet. Notera att texten skrevs när det fortfarande bara var ett förslag. Här kan du läsa texten.