Nu är nya avtal klara med SKR och Sobona

 

Torsdagen den 28 mars tecknade Tjänstetandläkarna genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.

― Vi har kommit överens om stort paket med förändringar och partsarbeten som bland annat syftar till att skapa bättre löneprocesser för akademiker i sektorn. Vårt tillsvidareavtal har stärkts genom tydligare skrivningar och en bättre struktur, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

thumb-328420_1920

Huvudsakliga punkter i AkademikerAlliansen och SKR:s överenskommelse

 • Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR)
 • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö
 • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas
 • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid
 • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn
 • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna
 • Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten
 • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning
 • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet
 • Fördelar och möjligheter i avtalet ska lyftas fram och göras kända lokalt
 • OB-tilläggen höjs motsvarande industrimärket

Chaim Zlotnik styrelse

Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik ser positivt på de gemensamma avsiktsförklaringarna men betonar vikten av att det centrala arbetet också behöver ge resultat på den lokala nivån hos respektive arbetsgivare.

­­― Jag hoppas att det får bäring i det viktiga lokala arbetet så att det blir en bra arbetsmiljö och bra villkor för våra medlemmar. Det är viktigt att det här arbetet förs i varje region för att behålla kompetensen i tandChaim Zlotnik styrelsevården och övriga välfärdssektorn.

 

 

Satsning på arbetsmiljö och chefer

Parterna är överens om att fortsätta att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer.  Överenskommelsen innebär också att man startar ett arbete med särskilt fokus på chefers arbetsmiljö för att de ska kunna ha en hållbar arbetsmiljö och klara sitt ledaruppdrag och kunna ta sitt arbetsmiljöuppdrag.

Det nya avtalet innebär också skärpta regler för att värdet av en överenskommelse om bortavtalad övertidsersättning ska framgå i individens anställningsavtal. Anställda som jobbar i dygnet-runt-verksamheter får stärka möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid. Det blir också tydligare att det är arbetsgivarens ansvar att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs.

― Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för individers villkor på flera olika sätt – till exempel när det gäller övertidsersättning och kompetensutveckling, säger Magnus Berg.

 

Kompetensförsörjningen behöver lösas

AkademikerAlliansen menar att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska se över arbetstidsreglerna. Parterna ska också se över arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten.

― Jag är särskilt glad för att vi har förhandlat lösningsfokuserat och med sikte på att fortsätta att stärka vårt tillsvidareavtal, säger Magnus Berg.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.