tabeller-lon
Ute nu

Tjänstetandläkarnas
lönestatistik 2021

2021-års lönestatistik

Vi kan med glädje se att våra medlemmars löneökningstakt även under 2021 är jämförelsevis hög.

Vi kan dock konstatera att lönenivåerna varierar mycket och tenderar att vara betydligt lägre hos de offentliga arbetsgivarna i storstadsregionerna, men desto högre i glesbygdsområden. Prata gärna med din lokala fackliga företrädare om förutsättningarna på just den arbetsplats du överväger.

En spännande utveckling som vi observerar är att våra medlemmar i allt högre utsträckning arbetar i privat sektor. Tittar vi exempelvis på tabell 7B så har det antal medlemmar som utgör underlaget i denna grupp ökat med så mycket som 85 procent från föregående år (!), något som naturligtvis gör frågan om kollektivavtal för tandläkare på privat sektor allt mer angelägen.

Logga in för att komma till 2021-års lönestatistik

 

Flera nya tabeller i årets lönestatistik

Nytt för i år är en tabell för administrativa chefer, det vill säga chefer som inte arbetar kliniskt utan har en mer strategisk roll som till exempel utvecklingschef eller tandvårdschef.

Nytt är också en egen tabell över våra medlemmar som arbetar med undervisning, antingen på någon av landets tandläkarhögskolor eller hos Folktandvården.

Därutöver inför vi i år också en tabell över den inte oansenliga grupp av våra medlemmar som arbetar som handläggare, ofta i region men även på statliga myndigheter som till exempel IVO, Socialstyrelsen eller Försäkringskassan.

Saknar du tabellen över disputerade tandläkare?

Oroa dig inte – vi återkommer till löneläget för denna grupp senare i vår. Vi kommer också att återkomma med en mer djupgående analys av ST-tandläkarnas löner som vi kan konstatera varierar mycket mellan arbetsgivare samt beroende på om det handlar om nationella platser eller uppdragsutbildningar.

Vi hoppas att du har nytta av detta och tar med dig relevant statistik till ditt lönesamtal. Glöm inte att du alltid kan ringa till Tjänstetandläkarna om du vill ha tips och råd i lönefrågor.

 

Anna Cestar Kansli

"Vi är mycket glada över att ha fått många enkätsvar från våra medlemmar i privat och statlig sektor – tack vare er som svarar kan vi redovisa lönestatistik även på dessa sektorer."

Anna Cestar, ombudsman Tjänstetandläkarna