Centralt och lokalt tecknade avtal

Lagen om anställningsskydd
(LAS) förändras

LAS-förändringarna i nytt skede

Sommaren 2021 lämnade regeringen besked om hur man går vidare i arbetet med att reformera arbetsrätten.

Förändringarna sker i enlighet med den principöverenskommelse som träffats mellan parterna i december 2020.

För att kunna möjliggöra parternas intentioner tillsatte regeringen tre utredningar som har haft i uppdrag att behandla tre områden: anställningsskydd, en ny offentlig omställningsorganisation för grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt parallellt offentligt studiestöd.

Följande förslag har presenterats av utredarna:

 • Arbetsrätten reformeras så att arbetsgivare får ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov, samt förutsägbarhet i olika steg i en uppsägningsprocess.

  Arbetstagare får mer förutsägbarhet gällande olika anställningsvillkor som arbetstidsmått och anställningsformer.

  Arbetsgivare får bl.a. utökad möjlighet att göra undantag från turordningen och lägre kostnader vid uppsägning.

  Reglerna för uppsägning av personliga skäl görs tydligare och arbetsgivaren bär inte lönekostnaden vid tvister om uppsägning. Samtidigt blir det en bättre balans mellan arbetstagare med olika anställningsvillkor. Allmän visstid ersätts av särskild visstid där anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning. En ny reglering gällande omreglering av arbetstagares sysselsättningsgrad (s.k. hyvling) införs.
   
   

 • Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal kommer samtidigt att ha möjlighet att ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd för att underlätta omställning till ett nytt arbete genom en ny offentlig omställningsorganisation.

  Den nya offentliga omställningsorganisationen ska inrättas vid Kammarkollegiet.

  Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd genom en registrerad omställningsorganisation ska kunna få ersättning för detta.
   
   

 • Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

  Det blir väsentligen enklare för personer med arbetslivserfarenhet att utbilda sig med hjälp av ett studiestöd som med bidrag och lån för de allra flesta kommer att motsvara 80 procent av personens lön. Det innebär att yrkesaktiva får en möjlighet att studera upp till 44 veckor (motsvarande ett år) med det nya studiestödet. Individen kan därmed själv ta initiativ till kompetensutveckling och omställning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kommer att kunna underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning och främja Sveriges konkurrenskraft.

Chaim Zlotnik, ordförande i Tjänstetandläkarna, betonar vikten av trygghet i anställningen

"Det är ett grundläggande behov av att känna en trygghet i anställningen men i det fallet man inte längre kan vara kvar är det också viktigt att det finns möjlighet till en bra omställning. För oss med många medlemmar i den offentliga sektorn är det angeläget att fortsatt arbeta för att våra avtal på bästa sätt ska anpassas till kommande lagändringar."

Chiam Zlotnik Ordförande Tjänstetandläkarna

"Jag tror dessvärre att vi går en något stökig framtid till mötes då nya förslag alltid innebär en viss osäkerhet. Jag är också orolig för att vi framöver kommer att se en större otrygghet i våra anställningar. Det är både förvånande och olyckligt att en del av arbetsgivarens ansvar nu förskjuts till att bli statens ansvar.

För hela arbetsmarknaden är det viktigt att det finns en grundtrygghet i anställningen, den har nu dessvärre försämrats. Ur ett akademikerperspektiv blir denna förändring inom LAS-området en svår utmaning att hantera, särskilt vad gäller omställning.

När man nu gör om i dessa delar av arbetsrätten är det också på sin plats att påminna om vikten av att arbetsgivaren kvalitetssäkrar sin rekryteringsprocess och inte minst viktig är den introduktion och uppföljning man erbjuder nyanställda. En annan betydelsefull del är bra avslutningar när arbetsgivare och arbetstagare går skilda vägar."

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN, orgnr. 802014-8501 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.