Nytt krislägesavtal för anställda inom kommuner och regioner

AkademikerAlliansens representantskap har fattat beslut om att anta ett nytt krislägesavtal.

LÄS MER OM AVTALET

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund och där även Tjänstetandläkarna ingår.