Effektivare tandvård med nationell modell för riskbedömning

Idag, den 28 april 2023, har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet från regeringens sida är att en bättre prioritering utifrån patienters vårdbehov ska möjliggöra att tandvårdens resurser kan användas på ett mer effektivt sätt. I förlängningen bidrar detta till att tandvården kan prioritera de patienter som har störst behov.

- Med en nationell modell för riskbedömning skapar vi bättre förutsättningar för att ge tandvård efter behov. På så sätt frigörs resurser till att behandla de patienter som behöver tandvården som mest, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik är nöjd med regeringens initiativ.

- Det är bra med riskbedömning och vi ser fram emot att följa arbetet så att denna modell blir relevant och användbar för alla enskilda tandläkare och verksamheter.

Regeringens syfte med att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården är att stärka tandvårdens förmåga att bedöma risker för orala sjukdomar. I förlängningen bidrar detta till att tandvården kan prioritera de patienter som har störst behov. Man hoppas från regeringens sida att en enhetlig modell även ger bättre förutsättningar för datainsamling, uppföljning, kunskapsutveckling och forskning inom tandvården.

Socialstyrelsen få använda 3 miljoner kronor för uppdraget under 2023 och ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 mars 2024.

På det fackliga temat

Fler nyheter

20 april, 2023

A-kassa, inkomstförsäkring och pengar! Se filmen!

  A-kassa, inkomstförsäkring och pengar ! Akademikernas a-kassa och Tjänstetandläkarna i samtal om nyttan med facket och a-kassan.Malin från Tjänstetandläkarna och Petter från Akademikernas a-kassa samtalar om varför det är bra att vara med i både fac...
5 april, 2023

Vad är en a-kassa? Se filmen!

  Vad är en a-kassa?  Akademikernas a-kassa och Tjänstetandläkarna reder ut begreppen.Malin från Tjänstetandläkarna och Petter från Akademikernas a-kassa samtalar om vad en a-kassa är och reder ut skillnaden mellan medlemskap i fackförbund och medlems...