Chaim
Signerat – Chaim Zlotnik

Dropparna som urholkar stenen

"Med det som ibland känns som en dåres envishet upprepar vi våra budskap"

JAG HAR GENOM ÅREN kunnat konstatera att ibland når mina rekommendationer om användande av tandborste och tandtråd fram och ibland inte. Jag har också kunnat notera att mina arbetskamrater ofta inte bara ger uttryck för ett stort intresse för en nyhet utan de har också tagit till sig instruktioner på ett imponerande sätt redan efter första informationstillfället. Kanske beror det på att de redan funderat på frågan och plötsligt erbjuds den sista pusselbiten. Kanske beror det på att budskapet har varit klart och tydligt.

EN VIKTIG DEL i det fackliga uppdraget är att framföra våra åsikter anpassade till det speciella tillfället och med inriktning mot den aktuella frågeställningen. Beslut och inriktningar som tas övergripande sipprar oftast nedåt och påverkar tandläkarnas vardag. Med det som ibland känns som en dåres envishet upprepar vi våra budskap. Det är viktigt att tandläkarnas situation i vardagen är väl fungerande.

Både centralt och lokalt sker det kontinuerliga påverkansarbetet, men det är även viktigt att individen själv framför sitt budskap i syfte att få gehör. Här finns även möjligheten att få hjälp av sin lokalavdelning. I alla delar måste vi alla ta ett ansvar för vår situation på både individ och gruppnivå. Många gånger är det lättare att på olika sätt hjälpas åt.

Men när man väl sagt det man vill ska man inte alltid tro att budskapet vare sig noterats eller att mottagaren lyssnat. Repetition anses ju vara kunskapens moder. Inom arbetslivet kan det ändå ibland uppfattas som ett hack i skivan när arbetstagarens återkommande propåer med för situationen anpassade nyanser framförs.

I allt arbete som bedrivs inom vår organisation på alla olika nivåer är utgångspunkten alltid densamma, nämligen att bra tandvård ska bedrivas under bra förhållanden för den enskilde tandläkaren.

En vacker dag kommer kanske den berömda droppen att urholka stenen. Då kommer den kloka arbetsgivaren att lyssna på det kloka facket.

På det fackliga temat

Fler nyheter