Chaim
Signerat – Chaim Zlotnik

Behöver vi prata om män och kvinnor?

"Min inställning var att vi nu på 2000-talet kommit så långt att kön inte spelar någon roll."

HUR VIKTIGT ÄR GENUS? Kan vi betrakta alla som hen eller har vi kvar förutfattade meningar om att det finns skillnader på såväl grupp- som individnivå kring det vi kallar kvinna och/eller man?

Jag kan påminna mig om hur jag fick mothugg på ett föreningsmöte där jag ville ta bort en skrivning i vår verksamhetsplan där det stipulerades att vi särskilt skulle bevaka kvinnors löneutveckling och arbetssituation. Min inställning var att vi nu på 2000-talet kommit så långt att kön inte spelar någon roll utan det handlar om individens kompetens och andra egenskaper.

Vi kan i de flesta rapporter och utvärderingar ta del av alla möjliga faktauppgifter baserade på indelning man – kvinna. Bland annat konstaterar jag att två tredjedelar av nyutexaminerade tandläkare idag är kvinnor.

Å ena sidan ökar andelen anställda tandläkare och vår medlemsstruktur förskjuts till att bli alltmer kvinnodominerad. Å andra sidan kan vi se att vi börjar närma oss jämnvikt mellan könen bland tandläkare som driver egna kliniker.

TJÄNSTETANDLÄKARNA HAR BIDRAGIT till att säkerställa att tandläkaryrket inte följt den trend som finns i vissa andra yrken som blivit kvinnodominerade och där en sämre löneutveckling har uppstått.

Avdelningarnas arbete med att bevaka att lönekartläggning sker är viktig. Seriösa samtal har kunnat föras kring lön för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader uppstår. Tyvärr finns det arbetsgivare som verkar ta lätt på frågan och dessa kommer nog att få problem med att behålla och rekrytera personal.

VI HAR ANTAGLIGEN EN BIT KVAR innan könstillhörighet blir en oviktig faktor vid till exempel lönesättning och erbjudande om spännande arbetsuppgifter. För att bedöma utvecklingen är det nog trots allt viktigt att fortsätta bevaka frågan. Jag noterar ändå att skillnaderna börjar suddas ut och oavsett kön så ställs det likartade krav från alla på goda arbetsförhållanden och anställningsförmåner.

Vi har kommit långt men vi kan inte slå oss till ro ännu utan måste fortsätta vårt arbete i denna och liknande frågor!

På det fackliga temat

Fler nyheter