iStock_000011255991Xsmall

Förändringar i arbetsrätten

Åldersgränsen höjs för a-kassa och inkomstförsäkring

Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 66 år för både medlemskap i a-kassan och för vår inkomstförsäkring. Sedan den 1 juli 2022 finns det också en skattereduktion för medlemsavgiften till a-kassan.

 

Åldersgränsen för medlemskap i a-kassan höjs till 66 år

Vid årsskiftet höjs åldersgränsen för rätt till arbetslöshetsersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. Höjningen innebär också att åldern när medlemskapet i a-kassan upphör automatiskt höjs till 66 år. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 och förändringen gäller för dem som fyller 65 år 2023.

 

Åldersgränsen för inkomstförsäkringen höjs också

Åldersgränsen för att ta del av vår inkomstförsäkring höjs även den till 66 år den 1 januari. För att man ska kunna ta del av inkomstförsäkringen så förutsätter det att man är medlem både i Tjänstetandläkarna och i Akademikernas A-kassa. Läs mer om inkomstförsäkringen här.

 

Skattereduktion för avgift till a-kassan

Notera gärna också att sedan den 1 juli 2022 finns det en skattereduktion på 25% för avgift till a-kassan. För att utnyttja detta behöver du inte göra något själv. Om du betalat din avgift till a-kassan kommer a-kassan att meddela Skatteverket och avdraget kommer automatiskt med i din deklaration. Du kan läsa mer om detta här.