Lönerådgivning

För att du ska få de bästa förutsättningarna i ett lönesamtal, oavsett om det är inför en ny tjänst eller i samband med den årliga löneöversynen, gäller det att vara påläst. Lönerådgivningen är en av våra mest använda medlemsförmåner och ger dig en god uppfattning om din nuvarande lön eller nivån för den tjänst som du är intresserad av. 

Statistik och personlig rådgivning

Tillsammans med vår lönestatisitk, som ger dig en god uppfattning om tandläkarlönerna runt om i landet, ger den personliga rådgivningen dig kunskap om lönerna både på djupet och bredden. 

När du söker en ny tjänst är lönen en av de grundläggande villkoren som du ska ta ställning till. Det är ett villkor som du har goda möjligheter att påverka genom att förhandla om lönenivån. Därför ska du läsa på och komma väl förberedd till lönesamtalet, så att du kan göra ett löneanspråk som är relevant både för dig och arbetsgivaren.

Lönestatistiken ger en god vägledning i hur din lön ska se ut. Men den ska betraktas som färskvara. Lönenivåerna påverkas ständigt av olika faktorer som vakanser, nyrekryteringar och olika tillägg som rekryteringstillägg, glesortstillägg, resetillägg och så vidare. Med tanke på hur arbetsmarknaden hela tiden ändras skapas det nya förutsättningar för löneutveckling. 

För att få ett fullgott underlag bör du därför komplettera statistiken med lokala faktorer inom ditt verksamhetsområde. Det gör du genom att prata med de lokala ombuden som är verksamma inom din lokalavdelning och tillsammans analysera just dina förutsättningar.