Välkommen till möte med 
Tjänstetandläkarnas chefsnätverk

Våra möten med Tjänstetandläkarnas chefsnätverk riktar sig till våra chefsmedlemmar. 

 

Tid och plats

Den 13 september kl 8:30 - 9:30

Digital utbildning via Microsoft Teams

Föreläsare:

Kränkande särbehandling – så kan du jobba! Även praktiska tips om till exempel ”Sunt arbetslivs” – Chefoskopet.

Skydd-i-arbetslivet

Anmälan

Teamsmöte via länk i separat inbjudan till alla chefsmedlemmar.

Frågor?

Kontakta:

René Wiltoft Möller, tel 08-54515982 / rene@tjanstetandlakarna.se