Välkommen till möte med 
Tjänstetandläkarnas chefsnätverk

Våra möten med Tjänstetandläkarnas chefsnätverk riktar sig till våra chefsmedlemmar. 

 

Tid och plats

Den 12 juni kl 8:30 - 9:30

Digital utbildning via Microsoft Teams. Länk kommer i separat inbjudan till våra chefsmedlemmar.

Föreläsare: Ombudsman René Wiltoft Möller

Tydligt ledarskap – Förväntningar på dig som chef och vad du kan och inte kan leva upp till.

iStock_000028802524small

Anmälan

Teamsmöte via länk i separat inbjudan till alla chefsmedlemmar.

Frågor?

Kontakta:

René Wiltoft Möller, tel 08-54515982 / rene@tjanstetandlakarna.se